Biomedische onderzoeksprojecten: doe een aanvraag voor steun

 Oproep voor onderzoeksprojecten

- call: 2 juni 2017, deadline: 29 september 2017 voor middernacht -

 

OPROEP 1
Preklinisch onderzoek met als finaliteit een nieuwe klinische studie binnen 5 jaar na het einde van het project

Het betreft preklinisch onderzoek dat volledig aanleunt bij het thema. Uit voorgaande experimenten is een klinische toepasbaarheid duidelijk maar verdere optimalisatie is nodig om tot een klinische fase te komen. De patiënt staat centraal in dit onderzoek en het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en therapieën tegen kanker waarbij er een uiteindelijk een nieuw klinisch onderzoek kan opgestart worden binnen 5 jaar na afloop van het project.

De voorkeur gaat uit naar projecten die beantwoorden aan een grote medische nood. Voorbeelden hiervan zijn kankers waarbij de vijfjaarsoverleving kleiner is dan 50% en/of de overlevingskansen de laatste 10 jaar niet significant verbeterd zijn en/of er hoge toxiciteit is na de huidige meest actieve behandeling.

- Budget: 3.000.000 euro
 

OPROEP 2
Klinisch onderzoek

Het betreft klinisch onderzoek dat tot doel heeft om een directe meerwaarde te bieden voor de behandeling van kankerpatiënten en waarvoor er onvoldoende interesse is van de industrie. Het betreft onderzoek waarbij nieuwe behandelingen of andere medische 'interventies' getest worden op mensen. 

Kom op tegen Kanker vraagt extra aandacht voor de levenskwaliteit van patiënten.

- Budget: 8.000.000 euro
 

Criteria voor de aanvragen

 • Per aanvraag ligt het maximumbedrag op 450.000 euro. Voor multicentrische aanvragen ligt het maximumbedrag op 650.000 euro per aanvraag met een maximum van 450.000 euro per onderzoeksinstelling.

 • In uitzonderlijke gevallen kunnen onderzoekers een bedrag tot 1.000.000 euro aanvragen voor klinische onderzoeksprojecten indien er grote kans is op een zeer grote impact op de behandeling van patiënten op het einde van de projecttermijn. Dit moet goed geargumenteerd worden door de onderzoekers.

 • Een onderzoeker kan slechts één projectaanvraag als hoofdpromotor indienen. De functie van hoofdpromotor en copromotor zijn cumuleerbaar.

 • De beoordeling van de ‘fit to call’ is competitief en gebeurt op basis van de beschikbare middelen en dit voor beide oproepen van 2017. De commissie zal bij de beoordeling een cut-off bepalen op basis van vergelijking.

 • Maximum looptijd: 4 jaar

 • Voor Kom op tegen Kanker is patiëntenparticipatie zeer belangrijk. Wat wij verstaan onder patiëntenparticipatie leest u hier.

 • Voor de beoordeling van de projecten door de patiëntencommissie moet een apart aanvraagformulier ingevuld worden in lekentaal. Meer informatie betreffende de werking van deze patiëntencommissie kunt u hier terugvinden. Tips voor het indienen van een aanvraag bij de patiëntencommissie kunt u hier terugvinden.

   

   

Hoe doet u een aanvraag?

Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als zowel het aanvraagformulier voor de biomedische commissie als het aanvraagformulier voor de patiëntencommissie opgeladen is.
 

Vragen?

 

 

Help mee

Doe een gift!