Brochure over slecht nieuws meedelen

Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten.
Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg (2018)

 

In navolging van de brochure Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners (2014) ontwikkelde het Cédric Hèle instituut in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van de thuiszorg en de relatie van de zorgverlener met de patiënt. Naast ruimte voor emoties van de patiënt, wordt ook aandacht besteed aan de gevoelens die dit oproept bij de zorgverlener en worden er tips gegeven voor zelfzorg. Ook de naasten krijgen een belangrijke plaats.

 

 

 

Adresgegevens organisatie

Help mee

Doe een gift!