Brochure over slecht nieuws meedelen

Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten.
Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg (2018)

 

Brochure

In navolging van de brochure Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners (2014) ontwikkelde het Cédric Hèle instituut in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van de thuiszorg en de relatie van de zorgverlener met de patiënt. Naast ruimte voor emoties van de patiënt, wordt ook aandacht besteed aan de gevoelens die dit oproept bij de zorgverlener en worden er tips gegeven voor zelfzorg. Ook de naasten krijgen een belangrijke plaats.

Concrete tips!

In augustus 2018 verscheen: 'Zorg dragen voor kankerpatiënten, hun naasten en jezelf. Een wegwijzer voor zorgverleners in de thuiszorg'.
Zorgverleners in de thuiszorg komen steeds meer in contact met cliënten met kanker. Deze cliënten krijgen vaak slecht nieuws te horen bij hun diagnose, tijdens de behandeling of daarna. Hoe reageer je hierop? Hoe ga je om met hun emoties? Hoe hou je rekening met de naasten? Met deze waaier, ontwikkeld door het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker, willen we verzorgenden, thuis-verpleegkundigen, sociaal werkers, huisartsen, ... concrete tips geven hoe ze er kunnen zijn voor hun  cliënt. Zonder daarbij zichzelf te vergeten.

 

 

Adresgegevens organisatie

Help mee

Doe een gift!