Bestel de brochure over slecht nieuws meedelen

Bent u zorgverlener en hebt u het soms moeilijk met het brengen van slecht nieuws? Of zou u graag in uw team bespreken hoe de communicatie rond slecht nieuws beter kan?

Kom op tegen Kanker maakte op basis van een uitgebreide bevraging bij kankerpatiënten en hun naasten een brochure met tips om een slechtnieuwsgesprek te voeren.

U kunt hieronder exemplaren bestellen voor uw organisatie.

Adresgegevens organisatie

Help mee

Doe een gift!