Dag tegen Kanker: woonzorgcentra

De Dag tegen Kanker kent tot nu toe een grote weerklank in de ziekenhuizen. Het is onze ambitie om de solidariteitsdag ook buiten de ziekenhuismuren te brengen, en op die manier (ex-)patiënten en hun naasten die dag op zo veel mogelijk plaatsen onze steun te tonen. Daarom roepen we ook woonzorgcentra op om op 19 oktober een hart onder de riem te steken van zij die met kanker geconfronteerd worden.

Wenst u als woonzorgcentrum deel te nemen aan de Dag tegen Kanker?

Inspirerende voorbeelden?

Klik door voor tips en inspirerende voorbeelden.

Help mee

Doe een gift!