Wie zetelt in de Psychosociale Commissie?

Wie zetelt in de Psychosociale Commissie? (21/9/17)

 • Em. prof. Manu Keirse

Manu Keirse is master in de klinische psychologie, master in de medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid, master in de seksuologische wetenschappen en dokter in de geneeskunde. Hij is emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de faculteit geneeskunde KU Leuven.

 • Em. prof. Mieke Grypdonck

Mieke Grypdonck is verpleegkundige en emeritus buitengewoon hoogleraar aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

 • Prof. Christiaan Decoster

Christiaan Decoster is jurist en criminoloog van opleiding en bekleedde in zijn lange carrière heel wat prominente posities in de academische wereld en bestuursfuncties binnen en buiten de overheid. Hij was gasthoogleraar aan de KULeuven en de UGent. Gedurende 25 jaar was hij Directeur- Generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en was in die hoedanigheid ook Secretaris van de Interministerïele Conferentie Volksgezondheid.

 • Prof. dr. Frank Buntinx

Frank Buntinx is huisarts in Maasmechelen en hoogleraar aan de afdelingen Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en de Universiteit Maastricht. Veel van zijn onderzoek handelt over mensen met kanker: enerzijds over screening en vroegdiagnose, anderzijds over de consequenties van kanker, van veroudering en de wisselwerking tussen beide.

 • Dr. Geertrui Demeestere, PhD

Geertrui Demeestere is diensthoofd radiotherapie van het Oncologisch Centrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Bij AZ Sint-Jan is zij ook lid van de Oncologische Commissie en het Psychosociale Support Team. Zij is lid van de Belgische Vereniging Radiotherapie en Oncologie, the European Society for Treatment and Research in Oncology, the American Society of Radiation Therapy, and the International Society of Gynaecological Oncology.

 • Prof. dr. Lieve Van den Block (voorzitter)

Lieve Van den Block, MSc, PhD, is klinisch psycholoog en doctor in de medisch-sociale wetenschappen. Als professor is ze verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg en de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust op palliatieve zorg en het levenseinde in nationaal en internationaal verband.
Zie ook op: http://www.endoflifecare.be/persons/lieve-van-den-block

 • Prof. Dr. Bart Van Rompaey

Bart Van Rompaey is verpleegkundige, master in de biomedische wetenschappen en doctor in de medische wetenschappen. Hij heeft heel wat ervaring als lesgever in het hoger onderwijs en is momenteel tevens werkzaam als professor aan de universiteit van Antwerpen en verantwoordelijk voor het masterprogramma in de verpleeg- en vroedkunde. Het eigen academisch onderzoek van Bart Van Rompaey spitst zich toe op patiëntenzorg, vooral dan met betrekking tot kwetsbare doelgroepen, en op belangrijke evoluties in het verpleeg- en vroedkundig beroep.

 • Dr. Alain Bols

Alain Bols is werkzaam als medisch oncoloog op de campus Brugge van het AZ Sint-Jan met een specifieke interesse voor de gastro-intestinale, urologische en weke delen kankers. Hij is diensthoofd van de dienst Medische Oncologie, oncologisch coördinator van het Oncologisch Zorgprogramma en voorzitter van het Medisch Farmaceutisch Comité. Reeds jarenlang is hij een vast lid van de redactieraad van het tijdschrift Leven.

 • Elsie Decoene

Elsie Decoene is sinds 2003 actief als verpleegkundig specialist oncologie in het UZ Gent. Vanuit haar expertise is ze nauw betrokken bij het onderzoekswerk in de domeinen oncologie en advanced nursing practice van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent. Ze is ook bestuurslid van de VVRO.

 • Carine Van Wanseele

Carine Van Wanseele is als socioloog verbonden aan de KU Leuven, faculteit Sociale Wetenschappen. Zij doet onderzoek over de gezondheidszorg, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen.

 • Christel Stuyven

Christel Stuyven is verpleegkundig manager oncologie en medische diagnostiek aan het UZ Leuven. Zij is master in de medisch-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen (CZV) KUL. Zij is ook lid van de Raad van Bestuur PANAL en lid van het bureau Leuvens Kankerinstituut UZ Leuven.

 • Dr. Dirk Schrijvers

Dirk Schrijvers, PhD is diensthoofd van het Departement Medische Oncologie van het ZNA-Middelheim, Antwerpen. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, behandelt patiënten met hoofd- en halstumoren en urologische tumoren, en is betrokken bij de ondersteunende en palliatieve zorg. Hij is een geaccrediteerd lid van ESMO (European Society of Medical Oncology) en lid van de BSMO (Belgian Society of Medical Oncology). Hij is lid van de “ESMO faculty”, de “ESMO Palliative Care Working Group” en de “ESMO Cancer Prevention Working Group”.  Hij is bestuurslid van het “Wit Gele Kruis-Antwerpen” en is lid van verschillende nationale en internationale adviesraden.

 

 

 

 

 

 

Help mee

Doe een gift!