Lotgenotengroepen

Lotgenotengroepen

€ 196.000,00 Werkingstoelagen Lotgenotengroepen
€ 150.856,00

Loonkost coördinatie

€ 4.000,00 Opleiding/vorming
€ 22.500,00 Werking/studiedag/vergaderingen

Help mee

Doe een gift!