23.606.622 euro! Een recordopbrengst!

16 januari 2016

Kom op tegen Kanker maakte in het Casino-Kursaal van Oostende de netto opbrengst van 23.606.622 euro voor de campagne 2014-2015 bekend. 2.000 actievoerders woonden dit dankmoment bij, waar een optreden van Bart Peeters de avond afsloot

Nooit eerder haalde de geldinzamelingscampagne in twee jaar tijd meer geld op.
De inspanningen van actievoerders en donateurs maken dat Kom op tegen Kanker is uitgegroeid tot een van de grootste fondsenwervingsacties in Vlaanderen. De netto opbrengst ligt 16% hoger dan in de periode 2012-2013.
Frank Deboosere
, campagneleider van Kom op tegen Kanker, toont zich tevreden: ‘Het is geweldig om te zien hoe betrokken Vlaanderen nog steeds is bij de kankerpatiënt en kankerzorg. Een dikke merci aan de honderdduizenden donateurs die ons trouw blijven steunen. En een speciale dankjewel aan de duizenden actievoerders die zich inzetten en met hun acties een waardevolle bijdrage leveren.’
Kijk hier naar: actievoerders met Frank op de foto.

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, voegt toe: ‘Dit succes is volledig te danken aan onze donateurs en actievoerders. De kankerthematiek raakt en mobiliseert mensen. Als organisatie zijn we trots dat we in de strijd tegen kanker op zoveel steun kunnen rekenen en voeren we onze strijd onverminderd voort: tegen kanker en vóór een betere psychosociale zorg voor de kankerpatiënt.’

Het ingezamelde geld gaat naar tal van initiatieven die kankerpatiënten een betere zorg en meer kans op genezing bieden. Zo wordt geïnvesteerd in biomedisch onderzoek, om de overlevingskansen te verhogen en de kwalijke gevolgen van kanker te verminderen, en in psychosociaal onderzoek, om de begeleiding en zorg van kankerpatiënten en hun naasten te verbeteren.

Daarnaast zorgen vrijwilligers voor opvang en begeleiding van kankerpatiënten in het ziekenhuis en kunnen patiënten en hun naasten bij de Kankerlijn terecht voor een luisterend oor, advies of een gesprek. Kom op tegen Kanker brengt de knelpunten in kaart rond medische zorg en niet-medische zorg die niet voldoende terugbetaald worden om zo concrete beleidsvoorstellen te formuleren. Het Kankerfonds is een vangnet voor patiënten die door kanker in de armoede dreigen te geraken. Tijdens het kinderkamp en het vakantiekamp voor jongeren kunnen jonge kankerpatiënten even alle zorgen vergeten.

Voorts verleent Kom op tegen Kanker steun aan lotgenotenwerking en palliatieve zorg. Ook de strijd tegen kinderkanker wordt onverminderd ondersteund. Tot slot formuleert Kom op tegen Kanker beleidsvoorstellen en geeft het kankerinformatie, onder andere met de website Allesoverkanker.be.

Bekijk het filmpje voor een volledig overzicht van de bestedingen of surf naar www.komoptegenkanker.be/bestedingen.

Help mee

Doe een gift!