25 jaar Kom op tegen Kanker

27 november 2014

In 25 jaar tijd is Kom op tegen Kanker een van de meest succesvolle solidariteitscampagnes in Vlaanderen en een onmisbare pijler in de strijd tegen kanker geworden. Niet alleen zamelde het geld in voor de steun aan patiënten en hun omgeving en de steun aan wetenschappelijk onderzoek, het mobiliseerde en informeerde heel Vlaanderen.

Ook in de toekomst gaat deze strijd onverminderd verder. Meer en langer levende kankerpatiënten zorgen voor tal van uitdagingen. Om hierop nog beter in te spelen wordt de werkingvan de Vlaamse Liga tegen Kanker verdergezet onder de noemer Kom op tegen Kanker.

In 1989 zette Kathy Lindekens haar toenmalige BRT-collega’s en heel Vlaanderen aan om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Ze doorbrak daarbij het taboe dat rond kanker heerste. Het was de start van een kwarteeuw met bekende acties als de tweejaarlijkse tv-show op Eén, het Plantjesweekend, de 1000 km van Kom op tegen Kanker en talloze lokale acties. Gedurende heel wat jaren was Kom op tegen Kanker ook een voortrekker inzake kankerpreventie. Met acties als ‘Laat naar je borsten kijken’ en tal van gezondheidscampagnes maakte het Vlaanderen bewust van de vermijdbare oorzaken van kanker en het belang van vroegtijdige opsporing. “Kom op tegen Kanker staat dus niet enkel voor fondsenwerving, maar is een maatschappelijke actor die heel Vlaanderen mobiliseert”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Het geld dat werd ingezameld, ging in die 25 jaar zowel naar zorginitiatieven als wetenschappelijk onderzoek. 'Met de Kankerlijn, het Kankerfonds dat patiënten met financiële problemen steunt, de zorgvrijwilligers in meer dan 40 ziekenhuizen, het patiëntenmagazine Leven en tal van andere projecten spelen we vandaag zelf een belangrijke rol in de zorg', aldus Marc Michils. 'Maar daarnaast hebben we een belangrijke pioniersrol gespeeld met onze steun aan de palliatieve zorg en de kinderoncologie. Dankzij onze steun hebben de thuiszorgequipes van de kinderkankercentra hun cruciale rol kunnen bewijzen en de overheid kunnen overtuigen om hen structureel te financieren. Ook de lotgenotengroepen zijn steeds een speerpunt van de bestedingen geweest, terwijl de laatste jaren de steun voor wetenschappelijk onderzoek sterk is toegenomen. Er gaat daarbij geld naar zowel psychosociaal als biomedisch onderzoek dat niet of onvoldoende door de overheid en/of de farma-industrie wordt ondersteund.'

Na 25 jaar is de strijd absoluut nog niet gestreden. Er komen immers niet alleen steeds meer kankerpatiënten bij, ze leven ook steeds langer met de ziekte. Op het vlak van preventie moeten we de strijd blijven verder zetten tegen de factoren die kanker veroorzaken. 'Daarbij denken we in eerste instantie aan de strijd tegen roken, de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Als we erin slagen om jongeren van de sigaret te houden, zorgen we voor de grootste gezondheidswinst', zegt em. prof. Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van Kom op tegen Kanker. 'Daarnaast is er onderzoek nodig over de behandeling. Niet alleen op het vlak van een correcte diagnose, ook om sneller te weten of een behandeling aanslaat. En we moeten de strijd aanbinden tegen therapeutische hardnekkigheid en nutteloze behandelingen vermijden. In het belang van de patiënt maar ook om de betaalbaarheid van de behandeling te blijven verzekeren.' Tot slot is er de concentratie van de zorg. Em. prof. Jean-Jacques Cassiman: 'Op dit moment kan je als kankerpatiënt in ongeveer elk ziekenhuis voor ongeveer elke behandeling terecht. Dat is niet houdbaar. Als je als ziekenhuis maar een beperkt aantal patiënten met een bepaald ziektebeeld behandelt, kan je natuurlijk geen expertise opbouwen. We gaan dus moeten evolueren naar centralisatie van expertise binnen netwerken, met een duidelijke taakverdeling.'

Om deze uitdagingen ten volle te kunnen aangaan, werd de organisatie nog sterker gemaakt. Zo komt er ook een belangrijke wijziging met betrekking tot het merkbeleid. Voortaan worden alle initiatieven van de Vlaamse Liga tegen Kanker (de bestedingen in informatie en preventie, wetenschappelijk onderzoek, psychosociale diensten en beleidsbeïnvloeding) verdergezet onder de noemer Kom op tegen Kanker. Voor alle duidelijkheid: de werking blijft onveranderd. Patiënten, naasten actievoerders en donateurs kunnen blijven rekenen op alle initiatieven die ze van de organisatie gewend zijn.

Van de gelegenheid werd gebruikgemaakt om het logo en de huisstijl van Kom op tegen Kanker te verfrissen.

Bij de verjaardag zelf wordt stilgestaan tijdens een academische zitting op 27 november in de Verbeke Foundation in Kemzeke. Die dag opent op dezelfde locatie ook een opmerkelijke kunsttentoonstelling rond de azalea, als zacht symbool in de harde strijd tegen kanker. De actievoerders van Kom op tegen Kanker krijgen gratis toegang tot de tentoonstelling, als dank voor hun inzet.

Help mee

Doe een gift!