25.000 handtekeningen tegen salariswagens overhandigd aan partijvoorzitters

11 december 2014

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker hebben de succesvolle petitie tegen salariswagens afgesloten. De initiatiefnemers overhandigen de 25.000 handtekeningen vandaag en de volgende dagen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen.

Vandaag waren Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Veerle Wouters (ondervoorzitter kamerfractie N-VA) aan de beurt. De petitie pleit tegen de verloning met wagens en diesel en voor een verlaging van de lasten op arbeid.

'De petitie was een succes. Het idee dat er iets schort aan verloning met wagens en diesel kreeg veel bijval. We willen hierbij alle ondertekenaars bedanken. Ze hebben mee een zinvol debat over salariswagens opgestart', zegt Mathias Bienstman van BBL. 'Toch bleven we wat op onze honger zitten met de politieke reacties: N-VA en Open VLD lieten het na inhoudelijk te reageren. Daarom willen we de komende week de handtekeningen overhandigen aan de voorzitters van de federale meerderheidspartijen. Hopelijk kunnen we zo alsnog een goed inhoudelijk gesprek aangaan.'

'Salariswagens hebben krachtiger motoren, zijn vaker dieselwagens en rijden gemiddeld meer kilometers dan wagens van particulieren. Die drie elementen zorgen ervoor dat ze bijdragen tot meer fijn stof en stikstofoxide in de lucht. De overheid moet dus iets doen aan het fiscale gunstregime voor wagens en diesel als ze de gezondheidseffecten, zoals een verhoogd risico op longkanker en een verminderde levensverwachting, wil terugdringen. We hopen dat deze succesvolle petitie de partijvoorzitters hiervan bewust zal maken,' stelt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Help mee

Doe een gift!