5 miljoen euro extra voor onderzoek naar kinder- en zeldzame kankers

04 december 2015

Kom op tegen Kanker investeert 5 miljoen euro extra in klinische studies om kinderkankers en bij uitbreiding zeldzame kankers beter te behandelen. Vandaag worden kinderen of patiënten met een zeldzame tumor nog te vaak blootgesteld aan gezondheidsrisico’s, net omdat zulke studies rond de veiligheid en werkzaamheid van de medicatie ontbreken. 

Kom op tegen Kanker vindt het onaanvaardbaar dat kinderen of kankerpatiënten met een zeldzame tumor nog al te vaak in de kou blijven staan in België. Er is te weinig onderzoek gebeurd naar gepaste geneesmiddelen voor hen waardoor het onduidelijk is of de medicatie voldoende werkt. Erger nog, soms is de juiste medicatie niet eens beschikbaar in België. Weinig farmaceutische bedrijven zijn bereid te investeren in de noodzakelijke studies naar de bestaande antikankermiddelen voor deze doelgroep.

Dat komt de patiënt duur te staan: niet alleen worden de beschikbare geneesmiddelen niet terugbetaald, de gezondheid van de patiënt wordt op het spel gezet omdat nooit onderzocht werd welke dosis best toegediend wordt, wat de bijwerkingen zijn, op welke manier het geneesmiddel best toegediend wordt … 

De steun van Kom op tegen Kanker voor dit soort onderzoek is daarom onontbeerlijk. Bovendien kunnen zulke studies de nodige gegevens opleveren die kunnen leiden tot de terugbetaling van de niet-vergunde geneesmiddelen of tot een vergunning voor het gebruik van deze geneesmiddelen bij zeldzame tumoren.

Doet u onderzoek in een van deze disciplines? Stel u kandidaat om uw studie te laten financieren.

Help mee

Doe een gift!