68.000 kinderen zitten dagelijks in de rook

26 maart 2015

68.000 kinderen in Vlaanderen zitten thuis dagelijks in tabaksrook. Dat blijkt uit een enquête van TNS Media in opdracht van Kom op tegen Kanker. Dit houdt enorme gezondheidsrisico's in. Positief is wel dat het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit in zeven jaar tijd bijna is gehalveerd. Al groeit de sociale kloof op dit vlak.

Het onderzoek dat TNS Media uitvoerde in opdracht van Kom op tegen Kanker toont aan dat 68.000 kinderen (jonger dan 15 jaar) dagelijks thuis in de rook zitten. Dat zorgt voor duidelijk aantoonbare gezondheidsrisico’s.

Roken is voor iedere mens schadelijk, maar kinderen lopen nog extra risico’s. Hun immuunsysteem staat immers nog niet op punt. Daarnaast ontwikkelen de longblaasjes zich tot het zevende levensjaar. Het longvolume van volwassenen die in een rokerige omgeving zijn opgegroeid is dan ook kleiner. Het risico dat kleine kinderen sterven aan wiegendood is dubbel zo groot en ze hebben twee tot drie keer meer kans op astma. Ook chronische bronchitis, middenoor-, long- en hersenvliesontstekingen komen vaker voor bij kinderen die opgroeien in een rokerige omgeving. Op latere leeftijd lopen ze meer kans op hart- en vaatziekten en kanker. Bovendien verdubbelt het risico dat kinderen later zelf gaan roken, als hun ouders roken.

De situatie is evenwel enorm verbeterd tegenover 2008, toen het onderzoek een eerste keer werd uitgevoerd. Zeven jaar geleden ging het om 115.000 kinderen. De sterke daling is te danken aan het feit dat er in minder Vlaamse gezinnen met kinderen wordt gerookt (27 % tegenover 32 %), dat in minder gezinnen wordt gerookt in aanwezigheid van de kinderen (46 % tegenover 65 %) en dat dit minder gebeurt in de eigen woning (31 % tegenover 60 %).

Het onderzoek toont verder aan dat het verbod op roken in de horeca een positief effect heeft op roken in het bijzijn van kinderen. Een vijfde van de rokende ouders geeft aan niet meer te roken in aanwezigheid van de kinderen sinds het rookverbod in de horeca van kracht werd, een kwart zegt dit minder te doen. Dit bewijst dat het rookverbod in publieke ruimtes ook het gedrag van rokers thuis positief beïnvloedt. 58 % van de rokende ouders vindt trouwens dat roken in het bijzijn van kinderen bij wet verboden zou moeten zijn (tegenover 43 % in 2008).

Tot slot groeit de sociale kloof wanneer het gaat om roken in het bijzijn van kinderen. De daling van het aantal gezinnen waar gerookt wordt in aanwezigheid van kinderen, is immers het sterkst bij hoger opgeleiden. Deze groep ervaart dit ook vaker als een probleem.

Om het aantal kinderen in de rook nog verder terug te dringen, plant Kom op tegen Kanker een rondetafel met Kind & Gezin, de Gezinsbond, VIGeZ, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Domus Medica met de bedoeling tot concrete actiepunten te komen. Dit najaar komt er ook een sensibiliseringscampagne.

De volledige presentatie van de resultaten van het onderzoek vindt u op de website van Kom op tegen Kanker.

Help mee

Doe een gift!