700 miljoen kinderen lopen gevaar door passief roken

04 februari 2008

Ongeveer 900.000 kinderen in België ademen thuis door tabaksrook vervuilde lucht in. Wereldwijd gaat het om zo"n 700 miljoen kinderen, dat is bijna de helft van alle kinderen. Op 4 februari 2008, Werelddag tegen kanker, lanceren de Stichting tegen Kanker en de Vlaamse Liga tegen Kanker een duidelijke boodschap voor hun ouders: "Wie geeft om de gezondheid van zijn kinderen, beschermt ze zeker tegen passief roken". Affiches met deze boodschap (zie foto) worden vanaf vandaag verspreid via het netwerk van Kind en Gezin.

Werelddag tegen kanker vraagt volwassenen niet te roken in de buurt van kinderen

Tabaksrook bevat minstens 250 stoffen die toxisch of kankerverwekkend zijn. Eén enkele sigaret gerookt in een slecht verluchte plaats, produceert een hogere concentratie aan giftige stoffen dan de vervuiling door verkeer gedurende een hele dag in een stad. De luchtkwaliteit in een wagen waar iemand rookt, is even slecht of slechter dan in een bar vol rooklucht.

Het leidt geen twijfel, passief roken is schadelijk. Voor kinderen geldt dat nog meer. Doordat hun lichaam nog niet volgroeid is, zijn ze kwetsbaarder voor de gevaren van passief roken en dit reeds vanaf de zwangerschap, wat de kans op een laag geboortegewicht voor de baby vergroot. Het nicotinegehalte in de navelstreng is 15% hoger dan in het bloed van de moeder. Pasgeborenen die blootgesteld worden aan passief roken, hebben een groter risico op wiegendood, oorontsteking, slechte ontwikkeling van de longen, bronchitis en longontsteking, astma, hoest en een piepende ademhaling.

De boodschap van de Werelddag tegen kanker is dan ook eenvoudig: wie geeft om de gezondheid van zijn kinderen, beschermt ze ook tegen passief roken. Op deze internationale dag wordt ook een sensibiliseringscampagne gelanceerd om rokers op te roepen niet te roken in de buurt van zwangere vrouwen of kinderen en het roken te laten wanneer men zelf zwanger is. Via de consultatiebureaus en prenatale steunpunten van Kind en Gezin wordt informatiemateriaal verspreid. Ook kinderdagverblijven, onthaalouders, enz. ontvangen het campagnemateriaal.

Deze campagne roept ouders op actief mee te werken aan een rookvrije omgeving voor kinderen. Ouders en andere opvoeders kunnen daadwerkelijk zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor hun kinderen, door hun rookgedrag aan te passen, door te stoppen met roken of door rokers attent te maken op de aanwezigheid van kinderen.

In België roken personen in de leeftijdscategorie 25-44 jaar het meest: nl 41% van de mannen en 32% van de vrouwen in 2007. De leeftijdscategorie 25-44 is de leeftijdscategorie van de jonge ouders. Ongeveer een half miljoen kinderen in Vlaanderen en 900.000 kinderen in België roken passief mee.

De Werelddag tegen kanker is een initiatief van de Internationale Unie tegen Kanker en de Wereldgezondheidorganisatie. www.worldcancercampaign.org.

Help mee

Doe een gift!