Beslissing NOx-normen: ontgoochelend!

30 oktober 2015

Op het moment dat een duidelijk signaal wordt verwacht van de EU-regeringen dat autoconstructeurs de emissienormen in reële rijomstandigheden effectief moeten respecteren, geven deze de toelating om de NOx-normen verder te overschrijden.

De coalitie van consumenten-, milieu- en gezondheidsorganisaties, waaronder Kom op tegen Kanker, zal dan ook alles in het werk stellen om deze beslissing te bestrijden en roept het Europees Parlement op het akkoord van de EU-lidstaten weg te stemmen.

Na 2017 met 110 %, en na 2021 voor altijd met 50 %. Ronduit ontgoochelend en onaanvaardbaar, vinden Test-Aankoop/Test-Achats, Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit. Zij besloten onlangs de handen in elkaar te slaan rond #dieselgate en samen te strijden voor eerlijke en propere wagens. Het uitstootschandaal raakt immers niet alleen de consument, maar ook het milieu en de volksgezondheid. 

Begin deze week had de coalitie van consumenten-, milieu- en gezondheidsorganisaties de EU-lidstaten nog opgeroepen eindelijk ambitieus te zijn en niet langer gehoor te geven aan het lobbywerk van de autoconstructeurs. (cfr persbericht van 26 oktober). Als #Dieselgate één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat er dringend werk moet worden gemaakt van eerlijke en propere wagens: “Hoog tijd dat alle voertuigen die op de Belgische markt komen zo snel als mogelijk de uitstootnormen en het opgegeven verbruik halen in reële rijomstandigheden”.

De beslissing van de Europese lidstaten van vandaag om toe te laten dat de NOx-emissienormen in reële rijomstandigheden na 2017 nog met 110% worden overschreden en vanaf 2021 met 50 % is dan ook ronduit ontgoochelend en absoluut onaanvaardbaar! Hiermee doen de EU-lidstaten nog veel slechter dan het voorstel van de Europese Commissie dat al toeliet om de normen tussen 2017 en 2019 met 60 %, en na 2019 met 20% te overschrijden. 

Voor Test-Aankoop, BBL, IEW, Kom op tegen Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit is het duidelijk dat de EU-regeringen het nog steeds niet hebben begrepen: “Eens te meer is duidelijk dat de stem van de autolobby het gehaald heeft boven die van de vele EU-burgers. Waarom zouden we de komende jaren nog tolereren dat er vervuilende diesels op de baan komen als de propere alternatieven er al zijn? Aardgas, elektrische of benzinevoertuigen halen de normen wel. Voor diesels is de technologie er, alleen willen sommige wagenproducenten de kosten niet maken.”.  

 

Help mee

Doe een gift!