Centralisatie operaties pancreaskanker: dringend nodig!

27 mei 2015

Kom op tegen Kanker steunt de oproep aan minster De Block van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)  en de wetenschappelijke verenigingen van pancreasspecialisten. Zij willen dringend overleggen over de organisatie van de zorg voor pancreaskanker. In België zijn er te veel ziekenhuizen die mensen met pancreaskanker chirurgisch behandelen. De meeste ziekenhuizen voeren te weinig ingrepen uit om een goede behandelingskwaliteit te garanderen.
Dat blijkt uit de cijfers die het IMA vandaag publiceert.

De meest uitgevoerde pancreasoperatie, de zogenaamde Whipple-operatie, is complex en risicovol. Volgens een studie uit 2009 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over Whipple operaties in België in de periode 2000-2004, overlijdt 8,4% van de patiënten aan verwikkelingen die optreden na de ingreep.Sinds die studie weten we ook dat het aantal ingrepen in het ziekenhuis erg belangrijk is. Centra die minder dan 10 ingrepen per jaar uitvoerden, hadden een sterfterisico tijdens ziekenhuisopname van 11 procent. Dat is dubbel zo veel als centra met meer dan 10 ingrepen per jaar. Het KCE beveelt dan ook al van in 2009 aan om de Whipple-operatie te centraliseren in referentiecentra.

Vandaag publiceerde het IMA recentere cijfers over pancreasoperaties in de periode 2010-2013. De situatie blijkt nauwelijks verbeterd. 91 ziekenhuizen voeren de operatie uit. 9 op 10 ziekenhuizen voeren jaarlijks minder dan 10 Whipple-operaties uit (zie overzicht).  In deze ziekenhuizen is het sterfterisico 10% (1 patiënt op 10). Slechts één op tien ziekenhuizen voert jaarlijks meer dan 10 ingrepen uit. Zij hebben een gemiddeld sterftecijfer van 4,7% tijdens ziekenhuisopname.

Volgens Kom op tegen Kanker heeft elke patiënt recht op de beste behandeling. Voor patiënten met pancreaskanker betekent dit dat het aantal ziekenhuizen dat deze risicovolle operatie uitvoert, drastisch moet verlagen. Centralisatie  dringt zich op. 

Help mee

Doe een gift!