'Concentreer complexe kankerchirurgie en red levens'

30 juni 2017

Vandaag publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) het rapport over de benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en de criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit.

Naar aanleiding daarvan roept Kom op tegen Kanker minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om snel werk te maken van de oprichting van expertisecentra voor complexe kankerbehandelingen.
‘Door ervaring en expertise voor complexe kankers te concentreren in een klein aantal ziekenhuizen, redden we levens,’ zegt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker.
In zijn rapport doet het KCE aanbevelingen over het vereiste aantal expertisecentra voor pancreas-, long- en slokdarmkankerchirurgie. Dat zijn drie kankers die complexe zorg vereisen. Kom op tegen Kanker staat achter de aanbevelingen en pleit er al langer voor om ingrepen bij complexe kankers op minder plaatsen aan te bieden en enkel nog te laten uitvoeren in een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen. Zo kan de patiënt rekenen op de nodige ervaring en expertise en verhoogt de overlevingskans van de patiënt.


Marc Michils: ‘In ons land Vlaanderen kunnen mensen met slokdarm-, long- of pancreaskanker zich in veel te veel ziekenhuizen chirurgisch laten behandelen. De meeste ziekenhuizen voeren te weinig van die complexe ingrepen uit, waardoor ze geen expertise en ervaring opbouwen. Dat gaat ten koste van de behandelingskwaliteit en van de overlevingskans van de patiënt. Daarom pleiten we, net als het KCE, voor expertisecentra. Zo kunnen we de patiënten de kwaliteitsvolle zorg geven waar ze recht op hebben en redden we levens.’


Belangrijk is dat de expertisecentra deel uitmaken van een groter zorgnetwerk, waar ook regionale ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit de thuiszorg deel van uitmaken. De patiënt vindt in zijn nabije omgeving dan alle diensten die nodig zijn voor de opvolging en de minder complexe onderdelen van de behandeling, terwijl hij voor de complexe diagnose en ingreep naar het expertisecentrum kan. Zo wordt de patiënt optimaal opgevangen en het meest efficiënt behandeld.

Help mee

Doe een gift!