Gezondheidswinst door rookverbod op werk: jaarlijks ruim 400 dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen minder

29 juni 2012

Sinds de invoering van het rookverbod op de werkvloer in 2006 zijn er in Vlaanderen jaarlijks ruim 400 (10 procent) minder doden door een hartinfarct. In opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) becijferde de Universiteit Hasselt voor het eerst de gezondheidswinst van dat rookverbod. Het is nog te vroeg om ook de invloed van het rookverbod in cafés te becijferen maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten.

Eén jaar na de invoering blijkt de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander te zijn van rookvrije cafés. Dat is zeer goed nieuws, zegt de VLK, maar de naleving van het rookverbod kan nog beter. De VLK roept daarom minister van Volksgezondheid Onkelinx op om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het rookverbod in cafés nog meer gezondheidswinst oplevert.

De rookvrije wetgeving werd in ons land in verschillende fasen doorgevoerd. Na de invoering van het rookverbod in openbare ruimtes en op de werkplek in januari 2006 is er in Vlaanderen een significante daling van het aantal sterfgevallen door een hartinfarct. Dat stelden wetenschappers van de Universiteit Hasselt[1] vast die een onderzoek deden in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). In 2006 werden dankzij de invoering van het rookverbod al meteen 355 sterfgevallen door een hartinfarct vermeden, wat neerkomt op een daling van bijna 9 procent (cf. tabel op pagina 2).

Bij mensen van 60 jaar en ouder daalt het aantal overlijdens in vergelijking met december 2005 met gemiddeld 8 procent. Bij de bevolkingsgroep jonger dan 60 jaar is er een daling met gemiddeld 15,5 procent. Bij vrouwen onder de 60 loopt dit zelfs op tot 34,8 procent. Dit hogere cijfer bij jongere bevolkingsgroepen vloeit voort uit het feit dat een rookverbod op de werkvloer vooral de jongere, werkende bevolking ten goede komt en aanzet om te stoppen met roken.

In januari 2007 werd het rookverbod in restaurants van kracht en zet de trend van gezondheidswinst zich verder door. In de periode tussen januari 2006 en december 2009 werden maar liefst 1673 hartinfarcten (of gemiddeld 418 doden per jaar) vermeden door de invoering van rookverbodsbepalingen.

De beschikbare Vlaamse sterftecijfers reiken maar tot december 2009, zodat de invloed van de laatste twee fasen van de rookvrije wetgeving in België (in brasserieën vanaf januari 2010 en in cafés, discotheken en casino’s vanaf juli 2011) nog niet onderzocht kon worden. Maar op basis van deze onderzoeksgegevens en de resultaten uit de internationale literatuur nemen de onderzoekers aan dat de daling zich verder zal doorzetten en de gezondheidswinst nog zal toenemen na de invoering van het rookverbod in de cafés.

Uit de resultaten van een enquête van de Stichting tegen Kanker blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking (77%) het rookverbod in cafés steunt. De VLK is zeer opgetogen over deze cijfers. Maar de naleving van het rookverbod is nog niet optimaal. Zo blijkt uit controles door de federale overheidsdienst Volksgezondheid dat ongeveer 10% van de cafés niet in orde is met de rookwetgeving. Bij nachtelijke controles loopt dat zelfs op tot 20 à 25%. Volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker kan en moet dit beter. De VLK roept minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op om hiervoor de nodige maatregelen te treffen. De extra gezondheidswinst die uit een betere naleving van het rookverbod te halen is, loont meer dan de moeite.

Universiteit Hasselt: prof. dr. Tim Nawrot, epidemioloog, 011 26 83 82, 0475 23 87 47, tim.nawrot@uhasselt.be

Help mee

Doe een gift!