'Help ons kanker te voorkomen: verleng erkenning glyfosaat niet'

03 maart 2016

Kom op tegen Kanker, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en vijf andere organisaties vragen dat België tegen de verlenging van de licentie van het glyfosaat stemt. Europa beslist binnenkort of de herbicide glyfosaat, die mogelijk kankerverwekkend is nog gebruikt mag worden.

'Het risico voor de volksgezondheid is te groot', zo schrijven ze vandaag aan ministers Maggie De Block, Marie-Christine Marghem en Willy Borsus.

Europa stemt binnenkort over het gebruik van glyfosaat als actieve stof in herbiciden: wordt de gebruikslicentie verlengd en zal de mogelijk kankerverwekkende stof ook in de toekomst in meer dan 100 toegelaten herbiciden gebruikt mogen worden? Kom op tegen Kanker, Greenpeace, Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Iew, Nature Progrès Belgique en Alliance for Childhood vragen dat België tegen de verlenging van de erkenning van glyfosaat stemt. De herbicide wordt veelvuldig gebruikt in tuinen, in de landbouw, door openbare diensten zoals de NMBS, enz.

De organisaties tekenden al eens protest aan in mei 2015 en uiten vandaag opnieuw hun bezorgdheid. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde namelijk dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens (categorie 2A).
Ook 96 onafhankelijke topwetenschappers uitten onder leiding van prof. Portier in november 2015 hun bezorgdheid. Zij twijfelen aan het onschadelijke karakter van glyfosaat, net als het Franse voedselveiligheidsagentschap Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Dat stelt dat 'in view of the limited level of evidence, the substance could arguably be classified in Category 2 (substances suspected of being carcinogenic to humans, CLP), without the Agency being in a position to take a decision in the absence of a detailed analysis of all the studies.' Het risico voor de volksgezondheid is dus te groot.

Het is bovendien verbazend dat de Europese Commissie het gebruik van glyfosaat opnieuw wil autoriseren alvorens haar eigen agentschap, het European Chemicals Agency (ECHA), zich over de classificatie van de stof heeft uitgesproken. Dat belangrijke proces start eind maart 2016 en wordt waarschijnlijk afgerond in 2017. De classificatie heeft mogelijk belangrijke consequenties voor het gebruik van glyfosaat. De Europese regulering voor gewasbeschermingsmiddelen verbiedt namelijk stoffen die behoren tot de categorie kankerverwekkend 1A of 1B (EU-classificatie). En de IARC-classificatie 2A van glyfosaat komt overeen met categorie 1B in de EU-classficiatie. 

Daarom vragen Kom op tegen Kanker en de andere organisaties:
- tegen de hernieuwing van de erkenning/licentie van glyfosaat voor de hele EU te stemmen.
- de beslissing tot hernieuwing tenminste uit te stellen tot de EU-classificatie is afgerond en er duidelijkheid is over de potentieel hormoonverstorende eigenschappen van glyfosaat. De classificatie zal immers mogelijk tot gevolg hebben dat glyfosaat niet langer op de markt kan komen.

Gezien de toxische eigenschappen van glyfosaathoudende producten (vanwege het cocktaileffect of gevaarlijke additieven) niet uit te sluiten valt, vragen Kom op tegen Kanker en de andere organisaties aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block, minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem, minister van Landbouw Willy Borsus om onmiddellijk de nationaal erkende producten die glyfosaat bevatten te verbannen als ze gebruikt worden op plaatsen met een hoog risico op blootstelling in privétuinen en op openbare plaatsen zoals in scholen, ziekenhuizen en langs spoorwegen.

Help mee

Doe een gift!