Hoe werk en zorg beter combineerbaar worden

15 juli 2016

Nu Kris Peeters (CD&V), minister van Werk en Economie, aan een wetsontwerp rond werkbaar werk sleutelt, vragen het Mantelzorgoverlegcomité en Kom op tegen Kanker aandacht voor werkende mantelzorgers.

Nu iedereen langer beroepsactief moet blijven, is het belangrijk dat er extra maatregelen worden genomen om de combinatie van werk en zorg werkbaar te houden. Een op de tien Belgen zorgt namelijk voor een zieke naaste. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar oud en combineren de zorg voor hun ouder wordende ouders vaak met een job en de zorg voor hun opgroeiende (klein)kinderen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werkt daarom op dit moment aan een wetsontwerp waarbij het zorgverlof met drie maanden uitgebreid wordt voor mantelzorgers in langdurige zorgsituaties. Het Mantelzorgoverlegcomité en Kom op tegen Kanker vrezen dat de voorgestelde uitbreiding niet zal volstaan.

Idealiter blijft het recht op zorgverlof bestaan zolang de zorgsituatie onveranderd zwaar blijft. Zo zou een verlenging kunnen worden toegekend op basis van een evaluatie van de ernst en zwaarte van de zorgsituatie door de betrokken zorgverleners. Ook zouden de bestaande verlofregelingen flexibeler – in de vorm van een flexibel opneembaar aantal dagen - opgenomen moeten kunnen worden. Het verlof medische bijstand bijvoorbeeld zou door meerdere mensen die voor een naaste zorgen, opgenomen moeten kunnen worden.

Minister Peeters kan ook werkgevers stimuleren om de combinatie van werk en zorg haalbaarder te maken door een plan met mantelzorgvriendelijke maatregelen in het arbeidsreglement te laten opnemen.

Lees meer in de brief die we samen met zes mantelzorgorganisaties naar minister Peeters stuurden.

Help mee

Doe een gift!