Jaarlijks 400 dodelijke hartinfarcten minder dankzij rookverbod op werkvloer

15 december 2015

Bianca Cox, onderzoekster aan de Universiteit Hasselt, is dit weekend in de prijzen gevallen met haar onderzoek naar de gevolgen van het rookverbod op de volksgezondheid. De onderzoekster sleepte de prijs dr. Luc Broeckaert in de wacht, ter waarde van 5.000 euro. Haar onderzoek toont aan dat jaarlijks gemiddeld 400 mensen minder gestorven zijn aan een hartinfarct sinds het rookverbod op de werkvloer ingevoerd werd. Haar onderzoek werd gefinancierd door Kom op tegen Kanker.

Bianca Cox, onderzoekster aan de Universiteit Hasselt, nam de doodsoorzaak van Vlaamse dertigplussers onder de loep en stelde vast dat jaarlijks 400 mensen minder sterven sinds roken op de werkvloer verboden werd in 2006. In een tweede studie onderzocht ze of het verbod ook invloed heeft op zwangerschappen. Daaruit blijkt dat het aantal vroeggeboorten gedaald is.

De onderzoekster pleit voor een uitbreiding van de rookwetgeving. “Op dit moment is slechts 16 procent van de wereldbevolking gedekt door rookvrije wetgeving. Het aantonen van de gunstige effecten op de gezondheid van zowel volwassen als kinderen vormt een extra argument voor het behoud en de uitbreiding van rookwetgevingen wereldwijd.” 

De prijs dr. Luc Broeckaert zet jaarlijks een wetenschappelijk geneeskundig onderzoek in de bloemetjes dat focust op preventie en praktijk.

Help mee

Doe een gift!