Kom op tegen Kanker eist betere bescherming tegen hormoonverstorende stoffen (EDC's)

18 september 2016

Samen met EDC-Free Europe veroordeelt Kom op tegen Kanker het voorstel van de Europese Commissie aangaande de criteria voor de identificatie van EDC's.
Vraag samen met Kom op tegen Kanker aan onze regering om betere criteria te eisen voor een betere bescherming van onze gezondheid!

Op 15 juni maakte de Europese Commissie eindelijk haar voorstel bekend aangaande de criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen (ook bekend als endocrine disrupting chemicals of EDC’s) voor de Europese biociden- en gewasbeschermingswetgeving.
Daarna hield ze bijeenkomsten met lidstaten en met stakeholders om meer uitleg te geven over de voorstellen en hield ze twee parallelle publieke consultaties over de voorgestelde EDC-criteria. Onder impuls van EDC-Free Europe vulde ook Kom op tegen Kanker deze consultaties in. EDC-Free Europe is een coalitie van public interest groepen. Ze vertegenwoordigt meer dan 65 organisaties, verspreid over heel Europa, die bezorgd zijn over EDC’s en de impact ervan op onze gezondheid.

De experten en officiële vertegenwoordigers van de 28 lidstaten zullen op 20 september (voor biociden) en op 21 september (voor gewasbeschermingsmiddelen) in Brussel samenkomen om de voorgestelde criteria verder te bespreken. De EU-landen die zetelen in het Pesticides Standing Committee moeten hun stem uitbrengen over de voorstellen in een van de volgende vergaderingen van het Committee. Onder de biocidenwetgeving moet er niet worden gestemd.

Als het eindvoorstel, dat de Commissie nog altijd kan aanpassen na de discussies, goedgekeurd is in het Pesticides Standing Committee, dan moet het nog naar het Parlement en naar de Raad. Die twee hebben drie maanden de tijd om te beslissen of ze het voorstel al dan niet verwerpen.

Wat is het verdict van EDC-Free Europe en Kom op tegen Kanker over het voorstel?

Ondanks een vertraging van bijna drie jaar, is het voorstel van de Commissie niet bevredigend, zowel wat betreft de wetenschappelijke inhoud en de parameters, als wat betreft de bescherming van de gezondheid van de mens en de bescherming van dier en milieu. Toen het voorstel in juni werd bekendgemaakt, was EDC-Free Europe dan ook verbaasd en veroordeelde het voorstel sterk.

Kom op tegen Kanker ondersteunt het pleidooi dat de EDC-Free Europe Coalitie voert bij alle nationale regeringen, om het huidige voorstel af te wijzen en aan te dringen op belangrijke aanpassingen. Die moeten garanderen dat de EDC’s waaraan we worden blootgesteld, zeker als EDC’s zullen worden geïdentificeerd. En dat ze ook verboden worden voor gebruik, zoals de wetgevingen hadden voorzien. Dit met het oog op de bescherming van onze gezondheid.

Wat kunt u doen?
Retweet onze boodschappen en vraag onze regering om betere criteria te eisen voor een betere bescherming van onze gezondheid

Help mee

Doe een gift!