Kom op tegen Kanker eist verbod op gebruik van glyfosaathoudende producten door particulieren

29 april 2015

Verschillende belangen- en milieuorganisaties, waaronder Kom op tegen Kanker, eisten vandaag in een brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Landbouw Willy Borsu een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende producten voor particulieren.
De stof glyfosaat zou volgens recent onderzoek waarschijnlijk kankerverwekkend zijn.

Tegelijk kregen winkelketens een brief met de vraag om de verkoop van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen stop te zetten en de klanten te informeren over de risico’s van de chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieven aan te bieden.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs de classificatie van glyfosaat herzien. Door de rol die deze stof speelt in de ontwikkeling van onder andere non-Hodgkinlymfoom, voornamelijk bij landbouwers, en op basis van laboratoriumonderzoeken op muizen en menselijke cellen, is na onderzoek door 17 experts geconcludeerd dat deze actieve stof “waarschijnlijk kankerverwekkend” is voor de mens.

De beslissing van het IARC is van groot belang voor de volksgezondheid. Ze moet immers leiden tot snelle en adequate voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het op de markt brengen van deze stof.

Daarom vragen de organisaties dat glyfosaat wordt geschrapt van de lijst met actieve stoffen die toegestaan zijn voor gebruik met een hoog blootstellingsrisico. Het betreft producten voor gebruik buiten de landbouw in tuinen, terrassen en opritten.
Daarnaast vragen ze ook dat er een analyse zou worden gemaakt van het gebruik van glyfosaat in de landbouw en van de impact ervan op het leefmilieu. Die analyse kan dan als basis dienen voor een evaluatie van de toelating om glyfosaat te gebruiken in de landbouw.

De andere organisaties die samen met Kom op tegen Kanker mee aan de kar trekken, zijn: Test-Aankoop, de Gezinsbond, de Bond Beter Leefmilieu, Velt, IEW, Nature & Progrès, La Ligue des Familles, Alliance for Childhood en Greenpeace.

Help mee

Doe een gift!