Kom op tegen Kanker juicht Vlaamse kwaliteitsindicatoren toe

04 juni 2015

Kom op tegen Kanker vindt het een goede zaak dat ziekenhuizen op www.zorgkwaliteit.be de resultaten van een aantal kwaliteitsindicatoren publiceren. Patiënten hebben immers recht op kwaliteitsvolle zorg en dat betekent ook dat ze weten waar ze die zorg kunnen krijgen. Toch mag dit slechts een eerste stap zijn.
Zo moeten ziekenhuizen die nog geen kwaliteitsindicatoren meten of die hun resultaten nog niet publiek bekend maken, dit zo snel mogelijk doen. En er moeten ook indicatoren ontwikkeld en gepubliceerd worden voor de diagnose en behandeling van andere kankertypes dan borstkanker. 

Vooral bij complexe behandelingen, zoals bijv. bij slokdarm- en pancreaskanker, is deze informatie van levensbelang.
Vandaag wordt de nieuwe website www.zorgkwaliteit.be gelanceerd waarop ziekenhuizen de resultaten publiceren die ze op een aantal kwaliteitsindicatoren behalen. De website maakt deel uit van het Vlaams indicatorenproject (VIP²) dat de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengt en verder wil stimuleren. Op de website worden in een eerste fase indicatoren voor onder meer de diagnose en behandeling van borstkanker gepubliceerd (zoals bijv. de vijfjaarsoverleving na borstkanker).

Met de publicatie van deze cijfers op een website wordt volgens Kom op tegen Kanker een belangrijke eerste stap gezet in het informeren van de patiënt over de kwaliteit van de zorg in de ziekenhuizen. De organisatie vindt dat de patiënt recht heeft op betrouwbare informatie over de kwaliteit van het beschikbare zorgaanbod zodat hij goed geïnformeerd kan kiezen voor het ziekenhuis waar hij een onderzoek of een behandeling wil ondergaan.

Het Vlaamse indicatorenproject stimuleert ook de deelnemende ziekenhuizen om intern de kwaliteit van hun zorg te monitoren en te vergelijken met andere ziekenhuizen. Op die manier worden ziekenhuizen gestimuleerd om van kwaliteitsverbetering een integraal onderdeel van hun ziekenhuisbeleid te maken. Dit kan de patiënt alleen maar ten goede komen.

Kom op tegen Kanker dankt de vele ziekenhuizen die reeds aan dit project meewerken en hun resultaten op de website bekend maken. Tegelijkertijd vraagt de organisatie aan de ziekenhuizen die nog geen kwaliteitsindicatoren meten of die hun resultaten nog niet publiek bekend maken, om dit zo snel mogelijk te doen.

De organisatie dringt ook aan op de verdere ontwikkeling en publicatie van kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en behandeling van andere kankertypes dan borstkanker. Vooral bij complexe behandelingen, zoals bijv. bij slokdarm- en pancreaskanker (waar er een duidelijk verband is aangetoond tussen het aantal chirurgische ingrepen dat een ziekenhuis jaarlijks doet en de overlevingskansen van de behandelde patiënten), is deze informatie voor patiënten van levensbelang.

Help mee

Doe een gift!