Kom op tegen Kanker pleit voor betaalbaar herstel van gebit

12 september 2016

Voor heel wat mensen zijn de medische en niet-medische kosten van de kankerzorg zwaar om dragen.

Tandzorg behoort daar zeker bij. Vandaag formuleert Kom op tegen Kanker beleidsvoorstellen zodat patiënten niet langer in financiële problemen komen door het herstel van hun gebit.
Kom op tegen Kanker vroeg eind 2015 patiënten om via de Kankerlijn te melden welke behandelingen en types zorg voor hoge kosten zorgen. 140 mensen reageerden op de online vragenlijst. Eén op de vijf meldingen ging specifiek over tandzorg, waarvoor patiënten soms tot € 20.000 moeten bijleggen uit eigen zak. Kom op tegen Kanker analyseerde die meldingen en formuleert vandaag beleidsvoorstellen, zodat patiënten niet langer in financiële problemen komen door het herstel van hun gebit. Lees hier het volledige dossier.

Probleemschets

Bij hoofd-halstumoren gaan er vaak tanden verloren als gevolg van chirurgie en de impact die de tumor heeft op het bot. Vóór patiënten aan hun radiotherapiekuur kunnen beginnen, moeten vaak tanden worden verwijderd. Radiotherapie heeft ook een negatieve invloed op tanden die wel nog kunnen blijven zitten. En ook bij andere kankers kan de behandeling met radiotherapie leiden tot schade aan of verlies van de tanden.

Voor het herstel van het gebit en de kauwfunctie kunnen de kosten hoog oplopen. Die kosten beïnvloeden ook de behandelingskeuzes. Soms kiezen mensen ervoor om hun gebit niet te laten herstellen, omdat het te duur is. Een dergelijke keuze heeft nefaste gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt.

Patiënt, revaliderend van kanker: “Een gewoon gebitje is niet mogelijk wegens vervormingen. Dat zou er gewoon uitvallen. Maar implantaten zijn een héél kostelijke zaak en ik zal het mijne volledig zelf moeten betalen, omdat er geen enkele tussenkomst voorzien is. Ik heb geen implantaat nodig om schoonheidsredenen, maar voor levensnoodzakelijke dingen zoals kauwen en eten, hé!”

Dure behandelingen

Ward Rommel, expert Kankerzorg, legt uit: “De totale kost waar de patiënt zelf voor moet opdraaien kan bij implantaten, bruggen of kronen oplopen van €15,000 tot wel €20,000. Een goed gebit is geen luxe, maar gewoon noodzakelijk om kwaliteitsvol te leven. Met onze beleidsvoorstellen hopen we de kost voor patiënten drastisch te beperken, zodat ze zich kunnen bezighouden met wat telt: hun kankerherstel.”

Uit de analyse van de meldingen blijkt dat vooral de kosten voor implantaten, bruggen en kronen hoog oplopen. Die worden enkel terugbetaald indien chirurgie in de mond het kaakbot raakt. Patiënten die tandverlies lijden door radiotherapie of die chirurgie krijgen van de weke delen (zoals de tong), hebben vaak ook baat bij implantaten, maar krijgen deze niet terugbetaald.

Tandbehoud

Om de tanden te bewaren moeten ze gezond gehouden worden. Daarvoor is preventieve tandzorg noodzakelijk. Preventieve tandzorg bij (ex-)kankerpatiënten is echter intensiever dan bij andere mensen. Door anatomische veranderingen en verminderde spieractiviteit na chirurgie in de mond kan de patiënt de tanden vaak moeilijker zelf reinigen. Bovendien vermindert radiotherapie de kwaliteit en de hoeveelheid van het speeksel en heeft die behandeling ook een direct effect op het tandweefsel, zodat de tanden vatbaarder zijn voor cariës. Patiënten moeten vaak meermaals per dag kleine maaltijden eten, wat ook cariës bevordert.

Beleidsvoorstellen Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker werkte een aantal concrete beleidsvoorstellen uit om deze problemen op te lossen. De organisatie werkte daarvoor samen met behandelende artsen, tandartsen, een ervaringsdeskundige en experts van de ziekenfondsen en het RIZIV. De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Versoepel de voorwaarden voor terugbetaling van implantaten en stem ze af op de specifieke noden van de patiënten.
  • Betaal implantaten, bruggen en kronen terug, wanneer de patiënt geen andere keuze heeft.
  • Mindervaliden die moeilijkheden hebben om hun tanden goed te poetsen, hebben recht op vier tandsteenverwijderingen per jaar. Ken dezelfde rechten toe aan kankeroverlevers.
  • Geef de patiënt op voorhand duidelijke informatie over de kostprijs van de behandeling.

Ward Rommel: 'We roepen de overheid, ziekenfondsen en zorgverstrekkers op om onze beleidsvoorstellen verder uit te werken, zodat het herstel van een gebit na een kankerbehandeling voor alle patiënten betaalbaar is, de patiënt vooraf weet wat hij zal moeten bijleggen en de terugbetaling soepel verloopt.'

Lees hier het volledige rapport!

Help mee

Doe een gift!