Kom op tegen Kanker steunt 'De mantelfluisteraar'

23 juni 2017

Vandaag, Dag van de Mantelzorg, vindt in Assebroek (Brugge), de eerste editie van het mantelzorgcafé “De Mantelfluisteraar” plaats.

Dit café richt zich specifiek op mantelzorgers, mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid of kennis. De initiatiefnemers van dit project zijn het sociaal innovatiebureau !DROPS en het OCMW Brugge. Kom op tegen Kanker steunt het initiatief.
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING
Vlaanderen telt vandaag meer dan 600.000 mantelzorgers. Mantelzorgers lopen een verhoogd risico om depressieve gevoelens te ontwikkelen. Dit komt door de aard en de intensiteit van hun werk. Om dezelfde reden komen ze ook vaker in een sociaal isolement terecht. 
In het verleden gaven mantelzorgers aan dat ze in de ondersteuning van hun zorgtaak vooral moeilijkheden ervaren bij het vinden van toegankelijke informatie, psychosociale ondersteuning en respijtzorg (kortstondige vervanging). !DROPS en OCMW Brugge startten in het najaar van 2015 een cocreatief traject op om mantelzorgers beter te ondersteunen.  Om de mantelzorger in dit traject centraal te stellen, werd geopteerd om cocreatief te werken. Via creatieve sessies werd er gebrainstormd tussen mantelzorgers en werden ervaringen uitgewisseld. Het uiteindelijke doel was om mantelzorgers zelf concrete oplossingen uit te laten werken die mantelzorgers beter ondersteunen. Door het gesprek aan te gaan met mantelzorgers zelf, kwamen verschillende oplossingen uit de bus die zij zelf bedachten en vorm gaven. 
Ook Kom op tegen Kanker hecht belang aan een goede opvang en ondersteuning van mantelzorgers. Twee jaar geleden bracht Kom op tegen Kanker, op basis van 120 getuigenissen van mantelzorgers van kankerpatiënten, een rapport met aanbevelingen uit om de zorg en ondersteuning voor de doelgroep te verbeteren. Daarnaast ondersteunt het ook vernieuwende initiatieven in de zorg die werk maken van een betere ondersteuning van mantelzorgers, zoals deze mantelzorgcafés.

PRAATCAFES
Eén van deze oplossingen is het organiseren van maandelijkse praatcafés zoals “De Mantelfluisteraar”. Daar komen mantelzorgers samen om tips & tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen. Ook actuele thema's die leven bij de mantelzorgers, zoals aandacht voor meer zelfzorg, kunnen onder begeleiding van een spreker of expert besproken worden. Naast de praatcafés is !DROPS ook bezig met het ontwerpen van een online tool die hen nog beter moet helpen.
Dat er nood is aan dit soort initiatieven, bewijst de interesse van andere gemeenten. In Veurne start !DROPS binnenkort met een gelijkaardig project onder de noemer "De Luisterbloem". In het najaar volgt ook Koksijde met haar praatcafé "De Luisterschelp”.

Help mee

Doe een gift!