'Maak werk van neutrale sigarettenpakjes en totaal reclameverbod'

18 mei 2016

Naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei dringt de Nationale Coalitie tegen Tabak er bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block op aan om tabak minder aantrekkelijk voor jongeren en rokers te stimuleren om te stoppen.

Naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei dringt de Nationale Coalitie tegen Tabak er bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block op aan om neutrale sigarettenpakjes in te voeren. Tegelijkertijd moet er een totaal reclameverbod in de verkooppunten komen. Beide maatregelen maken tabak minder aantrekkelijk voor jongeren en stimuleren rokers om te stoppen.

Neutrale sigarettenpakjes zijn pakjes met een uniform uiterlijk in een saaie kleur: zonder merklogo’s, aantrekkelijke kleurtjes en merkeigen design, waardoor het pakje niet langer de reclamefunctie kan vervullen die het vandaag heeft. De neutrale verpakking vermindert namelijk de aantrekkelijkheid van tabaksproducten, verhoogt het effect van de gezondheidsboodschappen en belemmert de tabaksindustrie in haar opzet om de consumenten te misleiden.

Op die manier zorgen ze ervoor dat minder jongeren beginnen te roken en meer rokers stoppen. Dit blijkt uit het voorbeeld van Australië, dat al sinds december 2012 neutrale pakjes verplicht. Volgens onderzoek van de overheid is een vierde van de daling van het tabaksverbruik in Australië toe te schrijven aan de invoering van neutrale verpakkingen.

Op 20 mei 2016 komen de neutrale pakjes in Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk op de markt. Europa heeft voor de invoering van neutrale pakjes het licht op groen gezet.

De minister wil in 2019 neutrale pakjes op de markt brengen. Als ze die ambitie wil waarmaken, moet een beslissing daarover al volgend jaar vallen. Bovendien moeten de neutrale pakjes samen met een totaal reclameverbod op de verkoopplaats worden ingevoerd, een maatregel die momenteel nog ontbreekt in het antitabaksplan. Zo’n reclameverbod zou een einde maken aan de verwarring die er momenteel bestaat, en aan de omzeiling en overtredingen door de tabaksindustrie.

Reclameverbod op verkoopplaats en invoering van neutrale pakje: een twee-eenheid!

Alle landen met neutrale pakjes (Australië, VK, Ierland en Frankrijk) hebben ook een totaal reclameverbod op de verkoopplaats. En daar zijn goede redenen voor. Zo is het niet logisch om nog reclame voor tabak op de verkoopplaats toe te laten als ze al verboden is op het pakje. Bovendien kan de invoering van neutrale pakjes zonder de invoering van een reclameverbod tot juridische problemen en procedures van de tabaksindustrie leiden. Het rechtsprincipe van de proportionaliteit wordt dan immers niet gerespecteerd. Dat principe bepaalt dat je eerst minder verregaande maatregelen moet nemen om hetzelfde doel na te streven. Neutrale pakjes en een reclameverbod op de verkoopplaats zijn dus maatregelen die samen moeten worden doorgevoerd.

De Nationale Coalitie tegen Tabak verwelkomt het antitabaksplan van minister De Block als een stap in de goede richting. De doelstelling om het aantal dagelijkse rokers tegen 2018 tot 17% te verminderen kan een stimulans zijn voor het antitabaksbeleid in België. De accijnsverhoging voor roltabak, de versterking van de controlediensten, de betere terugbetaling van rookstopmedicatie en de geplande invoering van neutrale pakjes zijn maatregelen die het tabaksgebruik in ons land kunnen terugdringen.

Help mee

Doe een gift!