Minister Vanackere roept betrokkenen bijeen voor afspraken over prostaatkankeraanpak

16 november 2007

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) organiseerde vandaag, 16 november, een symposium over problemen die zich stellen bij de vroegtijdige opsporing en behandeling van prostaatkanker. Minister Steven Vanackere kondigde daarop aan dat hij een werkgroep in het leven roept voor een betere aanpak van de problemen.

 

Prostaatkanker is in Vlaanderen de meest voorkomende kanker bij mannen. Nochtans sterven veel oudere mannen niet aan hun prostaatkanker maar aan een andere aandoening. Meestal gaat het immers over een langzaam groeiende kanker, waarvan men zich in sommige gevallen kan afvragen of de vroegtijdige ontdekking ervan wel een goede zaak is voor de patiënt.

De vroegtijdige opsporing en behandeling van prostaatkanker is erg complex en geeft aanleiding tot uiteenlopende standpunten bij de artsen. Hoewel er richtlijnen zijn voor de "screening" van gezonde mannen op prostaatkanker, worden die in de praktijk vaak niet nageleefd. Als gevolg hiervan worden heel wat patiënten nodeloos geconfronteerd met de diagnose kanker.

Ook voor de behandeling bestaan er verschillende mogelijkheden. Sommige artsen pleiten bij bepaalde patiënten voor een afwachtende houding. Andere artsen zijn veeleer voorstander van een snelle interventie. Ook als er gekozen wordt om in te grijpen, zijn artsen het niet altijd eens over de keuze van de behandeling: chirurgie, bestraling of nog een andere therapie. Bovendien is het risico op ingrijpende nevenwerkingen, zoals incontinentie en impotentie, erg groot.

De patiënt komt hierdoor vaak voor verscheurende dilemma"s te staan. Er is niet alleen de angst en onzekerheid bij de diagnose. Ook de keuze van de behandeling en de gevolgen op lange termijn zijn bijzonder belastend voor de patiënt.

De Vlaamse Liga tegen Kanker riep daarom alle betrokken hulpverleners op om werk te maken van een betere psychosociale begeleiding van prostaatkankerpatiënten. Aan de Vlaamse overheid vroeg de VLK een overleg op te starten waarin alle beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties zich over de knelpunten buigen die op het symposium werden aangekaart.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere kondigde daarop aan dat hij begin februari 2008 al een werkgroep in het leven roept die samen met alle betrokkenen aan oplossingen en duidelijke afspraken zal werken voor de aanpak van de vroegtijdige opsporing en behandeling van prostaatkanker.

Help mee

Doe een gift!