Nationale Coalitie tegen Tabak verwelkomt hogere taksen op roltabak

12 oktober 2015

De regering heeft zopas beslist om de prijs van een pakje roltabak met 70 eurocent te verhogen in 2016. Over de periode 2016-2018 komt er een globale verhoging met bijna 3 euro (+43%).

De prijs van een pakje sigaretten zal in 2016 met 13 eurocent stijgen en tegen 2018 in het totaal met ongeveer 30 cent (+5,5%). 
De leden van de Nationale Coalitie, waaronder Kom op tegen Kanker, verwachten geen effect van deze maatregel op de verkoop van sigaretten, die te goedkoop blijven in ons land, maar wél op de verkoop van roltabak.
De Nationale Coalitie tegen Tabak verwelkomt daarom de hogere taksen op roltabak. In 2018 zal roltabak weliswaar nog steeds goedkoper zijn dan gewone sigaretten, maar voor de eerste maal zal de kloof tussen de prijs van sigaretten en roltabak kleiner worden en evolueert de fiscaliteit op tabaksproducten in de goede richting.

De leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak, vragen de federale regering om nu ook werk te maken van een globaal actieplan tegen roken, dat onder meer de volgende maatregelen dient te bevatten:

  • een accijnzenbeleid dat ook de consumptie van gewone sigaretten ontmoedigt,
  • een volledig verbod van tabaksreclame op de verkoopplaats,
  • een verbod op het zichtbaar presenteren en uitstallen van tabaksproducten op de verkoopplaats,
  • de invoering van neutrale verpakkingen voor tabaksproducten (zonder logo’s of aantrekkelijke kleuren),
  • een wettelijk verbod op roken in de auto als er kinderen (minderjarigen) meerijden en
  • het goedkoper ter beschikking stellen van rookstopmedicatie voor de meest kwetsbare groepen rokers

De leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak: Stichting tegen Kanker (STK), Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), Kom op tegen Kanker (KotK), Fonds des Affections Respiratoires (FARES), Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH), Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), Belgische Cardiologische Liga, Arbeitsgemeinschaft Für Suchtvorbeugung und Lebenbewältigung (ASL), Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme (SEPT), Société Scientifique de Médicine Général (SSMG)

Help mee

Doe een gift!