Nieuw kankeronderzoek mogelijk dankzij unieke samenwerking!

24 augustus 2017

Kom op tegen Kanker steunt samen met het Antikankerfonds onderzoek naar een innovatieve behandeling van baarmoeder- en baarmoederhalskanker. Hierbij worden goedkope, bestaande geneesmiddelen gecombineerd met immuuntherapie.
 

Baarmoeder- en baarmoederhalskanker
Gemiddeld krijgen in België elk jaar 640 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en 1429 vrouwen de diagnose baarmoederkanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt hebben deze patienten een goede prognose en is tot 90% na vijf jaar nog in leven. Als er echter uitzaaiingen zijn of als de ziekte terugkeert is het minder rooskleurig. Bij uitzaaiingen of herval zijn er momenteel weinig behandelingsopties en is de gemiddelde overlevingskans minder dan anderhalf jaar. Bestaande behandelingen zijn daarenboven erg agressief en geven behoorlijk wat bijwerkingen.
 

Eigen lichtaam gebruiken om kanker te genezen
In de onderzoekswereld worden grote middelen gemobiliseerd om meer en betere behandelingen te vinden tegen kanker. De meest onderzochte en veelbelovende piste van het moment is immuuntherapie. Bij immuuntherapie wordt het eigen afweersysteem van de patiënt wakker geschud en richting tumoren geleid. Het lichaam wordt als het ware gevraagd zichzelf (mee) te genezen.  De idee is dat eigen afweercellen de kankercellen preciezer kunnen aanvallen en met minder bijwerkingen dan de klassieke behandelingen zoals chemotherapie en bestraling.

Immuuntherapie (anti-PD-1) wordt vandaag reeds ingezet bij bepaalde vormen van huidkanker, longkanker, nierkanker en leukemie. Bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten werkt deze behandeling niet even goed -  zo blijkt uit onderzoek.

Ook combinatietherapieën zijn momenteel druk bestudeerd. Hierbij worden verschillende soorten behandelingen tegelijkertijd gegeven om zo op meerdere fronten tegelijkertijd de tumoren aan te vallen en onder controle te krijgen. Immuuntherapie kan zo bijvoorbeeld gecombineerd worden met chemotherapie, bestraling, orale geneesmiddelen en/of voedingssupplementen. Welke exacte combinatie werkt voor welk type kanker en patiënt moet worden onderzocht en in kaart gebracht.

 

Immuuntherapie versterken met goedkope “standaard” medicatie

In juli 2017 werd op basis van wetenschappelijke studies een specifieke experimentele testfase gestart om immuuntherapie bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten te versterken via een welbepaalde combinatietherapie. Immuuntherapie is een dure behandeling (gemiddeld 100.000 euro per patiënt per jaar) en verbetering van de resultaten zijn bijgevolg extra interessant. In de recent gelanceerde PRIMMO-studie is ervoor gekozen immunotherapie te combineren met doelgerichte radiotherapie en de ondersteunende werking van vijf bestaande, goedkope orale producten: o.a. het courante hoofdpijnmiddel Sedergine, het bij boorlingen en ouderen veel gebruikte supplement D-cure, en “curcumine”, een afgeleide van het bekende gele kurkumakruid. Elk middel draagt op een welbepaalde en complementaire manier zijn eigen steentje bij in het complexe pad van de ziektebestrijding.

Hoewel de studie zich specifiek richt op patiënten met baarmoeder- en baarmoederhalskanker kan de behandeling na een succesvolle testfase ook voor andere kankers interessant zijn. Belangrijk is dat deze nieuwe combinatietherapie na een gunstige evaluatie snel ingevoerd kan worden. De vijf aanvullende medicijnen zijn immers al beschikbaar op de markt. Lange, dure administratieve processen worden zo vermeden. En het resultaat kan snel naar de patiënt.
 

Unieke samenwerking
Kom op tegen Kanker slaat samen met het Antikankerfonds en vier grote ziekenhuizen de handen in elkaar om deze studie praktisch mogelijk te maken en te financieren. Kom op tegen Kanker stopt 640.000 euro in het project, goed voor bijna één derde van het benodigde budget voor het onderzoek.  Het Antikankerfonds coördineert het wetenschappelijke onderzoekt en voorziet de benodigde bijkomende fondsen. De eerste resultaten worden binnen twee jaar verwacht, afhankelijk van het verloop.

Kom op tegen kanker investeert graag in dit project, omdat het volledig aansluit bij onze visie op onderzoek. Het gaat om een studie waarbij de kankerpatiënt centraal staat en die een directe impact heeft op de behandeling en overlevingskansen. We geloven bovendien in de organisatie-overschrijdende aanpak om resultaat te bereiken. Door samen te werken worden zulke dure maar broodnodige onderzoeken mogelijk”, aldus Marc Michils van Kom op tegen Kanker.

Lydie Meheus van het Antikankerfonds verwoordt het als volgt: “Het Antikankerfonds wil, net zoals Kom op tegen Kanker, dat er meer en betere behandelingsopties komen. Het Antikankerfonds stelt op de eerste plaats de belangen van de patiënt centraal en kijkt naar meerwaarde van onderzoek vanuit een maatschappelijke en sociale invalshoek. Vanuit die visie bouwen we kennis en know-how op en ondersteunen we artsen en ziekenhuizen om aan onafhankelijk klinisch onderzoek te doen, zonder vooropgesteld winstoogmerk

Help mee

Doe een gift!