Nieuw! Patiëntencommissie betrokken bij biomedische onderzoeksprojecten

12 juli 2016

Vandaag lanceert Kom op tegen Kanker twee oproepen voor biomedische onderzoeksprojecten.
 

Onderzoekers kunnen hun aanvragen indienen tot 26 september 2016.

Kom op tegen Kanker komt op voor de rechten van de kankerpatiënt en wil de stem van de patiënt laten horen bij de evaluatie van de ingediende onderzoeksprojecten. Kom op tegen Kanker wil onderzoekers stimuleren om doelgericht onderzoek uit te voeren waarbij de patiënt centraal staat. De profielen van de leden van de patiëntencommissie zijn heel uiteenlopend: kankerpatiënten, ex-patiënten en naasten van (ex-)patiënten.

In een eerste fase bepaalt de biomedische commissie in welke mate het onderzoek past binnen de oproep en voldoet aan de voorwaarden voor financiering en patiëntgerichtheid. De geselecteerde projecten gaan vervolgens naar externe referees met expertise binnen het specifieke domein van het project. Maar ze gaan nu ook tegelijk naar de leden van de patiëntencommissie.

De leden van de patiëntencommissie zullen de aanvragen lezen en beoordelen op basis van de patiëntgerichtheid van het onderzoek. Deze beoordeling zal leiden tot een advies dat zal voorgelegd worden aan de biomedische commissie die de eindbeslissing neemt. Tenslotte wordt de finale beoordeling van de biomedische commissie ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. In totaal wordt 11.000.000 euro beschikbaar gesteld.

Meer info over deze oproep voor onderzoeksprojecten vindt u hier.

Meer uitleg over de procedure en de patiëntencommissie vindt u hier.

 

Help mee

Doe een gift!