Op naar een betere levenskwaliteit voor blaaskankerpatiënten

22 september 2017

Op World Cancer Research Day zet Kom op tegen Kanker graag de kankeronderzoekers waarmee we samenwerken, in de bloemetjes. Willen ze financiële steun krijgen van Kom op tegen Kanker dan moet hun wetenschappelijk onderzoek een directe meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten. Een mooi voorbeeld daarvan is het project van professor Valérie Fonteyne dat niet alleen de behandeling van blaaskanker probeert te verbeteren, maar ook de levenskwaliteit van al wie blaaskanker heeft.

Professor Fonteyne en haar onderzoeksteam aan de Universiteit Gent en de Antwerpse GZA bestuderen met welke zorg ze blaaskankerpatiënten kunnen ondersteunen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het uitwerken van een bewegingsprogramma om het fysieke herstel van blaaskankerpatiënten te bevorderen en worden de patiënten op regelmatige tijdstippen geïnterviewd over hun seksualiteit, maag- en darmklachten, angst- en stressgevoelens tijdens de behandeling. De bedoeling is in kaart te brengen wat blaaskankerpatiënten ervaren en op basis van die interviews in bijpassende zorg te voorzien.

Daarnaast onderzoeken professor Fonteyne en haar team of radiotherapie na een operatie de kans op herval bij blaaskankerpatiënten verkleint. De operatie waarbij de blaastumor in een bepaald stadium (lokaal gevorderd) verwijderd wordt, blijkt voor een derde van de blaaskankerpatiënten immers niet te volstaan. Daarom werd enkele decennia geleden al onderzocht of bestralingen de overlevingskans konden verhogen. Dat bleek met de toenmalige bestralingstechnieken niet zonder gevolgen. Bij de patiënten die toen een veel minder verfijnde bestraling kregen, werden ook de darmen mee bestraald. Wat tot te zware darmklachten leidde.

In totaal kregen 2417 mensen blaaskanker in 2014 in België op een totaal van 67.820 kankerdiagnoses. Dankzij de steun van onze donateurs, legatarissen en actievoerders kan Kom op tegen Kanker dit project met 405.000 euro steunen. Meer informatie over het onderzoek van professor Fonteyne leest u op goo.gl/GZEkSW. Over blaaskanker vindt u meer informatie op onze website www.allesoverkanker.be/blaaskanker.

 

Help mee

Doe een gift!