Rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen: het kan ook in België

30 september 2015

De Nationale Coalitie tegen Tabak, waarvan Kom op tegen Kanker deel uitmaakt, roept de Belgische regering op om het voorbeeld van Engeland en Wales te volgen.

Daar is het vanaf 1 oktober verboden om te roken in de auto in het bijzijn van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Zo worden kinderen en jongeren beschermd tegen de gevaren van meeroken. Ook Frankrijk voerde al een dergelijk rookverbod in. Roken in de auto veroorzaakt tot 27 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen, zijn nog volop in ontwikkeling. Meeroken maakt kinderen vatbaarder voor long- en hersenvliesontstekingen, chronische bronchitis en oorontstekingen. Het verergert astma en verhoogt ook hun risico om later kanker en hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Het voorbeeld van de buurlanden volgen
In tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen meestal geen keuze om wel of niet in een auto te stappen waarin wordt gerookt. En zeker als ze nog klein zijn, kunnen ze niet opkomen voor zichzelf als ze niet willen meeroken.
Steeds meer landen voeren daarom een rookverbod in de auto in als kinderen meerijden. Buiten Europa is een dergelijk rookverbod al van kracht in onder meer enkele Amerikaanse staten en Canadese provincies, in Australië en in Zuid-Afrika. In Europa rijden kinderen intussen al rookvrij mee in Frankrijk, Ierland en vanaf 1 oktober dus ook in Engeland en Wales.

Toepasbare en gewenste maatregel
De Nationale Coalitie tegen Tabak roept de federale regering op om het voorbeeld van onze buurlanden te volgen en ook werk te maken van een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Inzake controle ziet de Coalitie geen enkel probleem: zo'n wet is even goed te controleren als het verbod op gsm'en achter het stuur.
Uit een enquête die een van de leden van de Coalitie, de Stichting tegen Kanker, in 2014 liet uitvoeren, bleek trouwens dat er onder de Belgische bevolking een breed draagvlak is voor een rookverbod in de auto: maar liefst 67 procent van de ondervraagden schaarde zich toen achter zo'n maatregel. Zelfs 55% van de rokers is er voorstander van.

Positieve effecten op tabaksgebruik thuis
Zo'n wettelijk rookverbod heeft ook een sensibiliserend effect op mensen, zoals bleek bij de invoering van het rookverbod in de horeca. In een enquête die Kom op tegen Kanker, ook lid van de Coalitie, vorig jaar liet uitvoeren, gaf een vijfde van de rokende ouders aan sinds het rookverbod in de horeca niet meer te roken in het bijzijn van hun kinderen, een kwart zegt dit minder te doen. Ook een rookverbod in de auto wanneer kinderen meerijden zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat mensen ook thuis minder roken in het bijzijn van hun kinderen.

Help mee

Doe een gift!