Schaam u, mevrouw Mattheeuws

25 september 2015

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, schreef een opiniestuk in De Standaard van 25 september. Hij richt zich daarin tot mevrouw Christine Mattheeuws, de voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Zij toont begrip voor cafés die het rookverbod negeren. En daar hebben wij geen begrip voor.

"16 procent van de cafés negeert nog steeds het rookverbod in de horeca (DS 24 september) . En de voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, mevrouw Christine Mattheeuws, heeft daar begrip voor: ‘Vanuit economisch standpunt begrijpen we dat een café-uitbater roken toelaat.’ Het is toch een regelrechte schande dat de baas van een zelfstandigenorganisatie excuses aandraagt voor cafébazen die dit verbod naast zich neerleggen. Dan is er toch iets goed mis met de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de ethiek van zo’n organisatie en haar baas.

Mag ik mij even tot u richten, mevrouw Mattheeuws?

Er mag in geen enkel café nog gerookt worden, dat is de wet. Aanvaarden dat de wet wordt genegeerd is spelen met de gezondheid van cafébezoekers. Dat recht hebt u niet. Wie het rookverbod niet naleeft, beslist voor andere mensen dat zij gerust mogen blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen.

Mag ik enkele feiten in herinnering brengen? Ongeveer 30 procent van alle kankers wordt veroorzaakt door roken. Of door meeroken, want ook dat is schadelijk. Uit het Europese Gezondheidsrapport 2015 bleek enkele dagen geleden dat België de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om het aantal rokers tegen 2025 met 30 procent te doen halen, absoluut niet zal halen(DS 23 september). Bij jongeren stijgt het aantal rokers zelfs opnieuw. Uit de meest recente leerlingenbevraging van VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen) blijkt dat het aantal jongeren dat het laatste jaar heeft gerookt, is gestegen van 19,4 procent in 2012-2013 tot maar liefst 25,1 procent in 2013-2014. Onder meer omdat er in cafés nog gerookt wordt en jongeren het daar leren. U vindt dat dus niet erg?

Ik moet u ook wijzen op de bewezen positieve gevolgen van het rookverbod in de horeca. In een enquête die Kom op tegen Kanker vorig jaar liet uitvoeren, gaf een vijfde van de rokende ouders aan sinds het rookverbod in de horeca helemaal niet meer te roken in het bijzijn van hun kinderen, een kwart zegt dit minder te doen. Dit bewijst dat het rookverbod in de horeca ook het gedrag van rokers thuis positief beïnvloedt. Uit eerder onderzoek bleek bovendien dat er in Vlaanderen dankzij het rookverbod op het werk jaarlijks 425 dodelijke hartinfarcten minder zijn. Een te verwaarlozen gezondheidswinst?

Ik zou trouwens niet graag lid zijn van uw club, want u probeert het krom gedrag van 16 procent van de café-uitbaters recht te praten, terwijl 84 procent van hen wél de moed, het gezond verstand en de wilskracht heeft om het horecaverbod te respecteren. U beledigt die mensen eigenlijk en u vindt dat concurrentievervalsing door die 16 procent maar moet kunnen.

Weet u, mevrouw Mattheeuws, u zou uw oor eens te luisteren moeten leggen bij die andere 84 procent om te horen waarom zij de wet wel respecteren. Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en help ons mee de gezondheidswinst van de rookwetgeving te maximaliseren. Motiveer die 16 procent om te doen wat hoort. Zo komen we tot 100 procent rookvrije cafés. Dat is wat de wetgever in gedachten had toen hij het rookverbod uitvaardigde. En wij ook."

Help mee

Doe een gift!