Tabak 10 cent duurder: wél financiële winst, geen gezondheidswinst

13 maart 2012

Het federale kernkabinet verhoogt de prijs van een pakje sigaretten en een pakje roltabak met 10 cent. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft de regering daarmee een bijzondere inspanning geleverd in het kader van de budgetcontrole. ‘De prijsstijging zal de staat 30 miljoen euro nieuwe inkomsten opleveren en wie rookt zal zich misschien beter afvragen of hij niet beter stopt', aldus de minister. De VLK vindt de maatregel een slag in het water.

‘De prijs verhogen met slechts 10 cent leidt zuiver tot winst voor de staatskas, maar levert geen gezondheidswinst op', zegt dr. Erwin De Clerck, diensthoofd preventie van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). ‘Studies van de Wereldbank tonen aan dat een grote prijsstijging van 10 procent - wat neerkomt op een verhoging van de prijs per pakje met 50 cent - wél resultaat heeft en leidt tot een daling van 4 procent van de tabaksconsumptie. Ook een prijsstijging in verschillende kleine stappen levert niet veel op. Volwassen rokers wennen snel aan een stijging van de prijs met 10 cent. Als de prijs vijf keer na elkaar met kleine stapjes stijgt, blijven volwassen rokers doorgaans bereid die hogere prijs te betalen. Alleen een plotse stijging van de prijs met 10 procent levert echte gezondheidswinst op. Bovendien realiseer je die winst vooral bij de instappers, jongeren van 16, 17 jaar die een pak prijsgevoeliger zijn. Centiemen wegen nog door in de portemonnee van jongeren, bij volwassenen is dat veel minder het geval.'

De Vlaamse Liga tegen Kanker vroeg de regeringsonderhandelaars in juni 2011 om de prijs van sigaretten en tabak met minstens 10 procent in één keer te laten stijgen. Een substantiële verhoging van de tabaksprijs zou tot een échte win-winsituatie leiden: een daling van de consumptie, wat goed is voor de volksgezondheid én een stijging van de fiscale opbrengsten, wat goed is voor de begroting.
Vorige week klaagde de VLK ook aan dat vier belangrijke ambtenaren van het ministerie van Financiën lid zijn van het ‘tabaksvriendelijke' Broederschap Jean Nicot. Volgens de woordvoerder van de FOD Financiën wordt momenteel onderzocht in welke mate hier sprake is van belangenvermenging.

Help mee

Doe een gift!