Uw ervaringen met kanker in ons boek?

17 juni 2015

Kankerpatiënten en hun familieleden weten uit ervaring wat het betekent als plots de hemel op hun hoofd valt. Als toekomstdromen en -plannen op de helling komen te staan door een ingrijpende, ongeplande gebeurtenis. Die uit het leven gegrepen ervaringen wil Kom op tegen Kanker bundelen in een boek met concrete adviesscenario’s.

Het boek wil leidinggevenden en medewerkers in bedrijven inspireren om constructief om te gaan met ongeplande en ingrijpende veranderingen.

Op die manier kunnen de waardevolle inzichten en tips van iedereen die betrokken is bij de strijd tegen kanker ook nuttig gebruikt worden door de leidinggevenden en de medewerkers in bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere (sociale) organisaties.

Wilt u hieraan meewerken? Deel dan uw ervaring!
Het verzamelen van de ervaringen gebeurt in twee stappen.

  • Eind augustus worden twee gespreksgroepen gepland in Leuven en Gent, met telkens 8 à 12 deelnemers.
  • Vanaf midden september wordt een online dialoogforum opgestart om de ervaringen uit de gespreksgroepen verder te verdiepen met een zo ruim mogelijke groep ervaringsdeskundigen.

Wie kan zich aanmelden?

  • zorgverleners met ervaring met kankerpatiënten
  • patiënten die momenteel in behandeling zijn
  • patiënten bij wie de behandeling is afgelopen en die opnieuw aan het werk zijn
  • familieleden, collega's en alle mantelzorgers
  • leidinggevenden en HR-verantwoordelijken in bedrijven of organisaties die ervaring hebben met het aanpakken van ingrijpende veranderingen.

Vul hier het inschrijvingsformulier in als u wilt meewerken aan dit boekproject

Help mee

Doe een gift!