Vaccins baarmoederhalskanker

13 november 2008

Uit het artikel 'Brutale marketing achter het vaccin' in Knack van 12 november 2008 kan de foute indruk ontstaan dat de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) gekant is tegen een terugbetaling van de baarmoederhalskankervaccins. Daarom toch even de puntjes op de i.

 

De VLK is wel degelijk voorstander van een terugbetaling en pleit zelfs voor een gratis vaccinatie voor meisjes van 11-12 jaar in het kader van het vaccinatieprogramma in de scholen, zodat een voldoende grote groep wordt bereikt. We hebben echter twee fundamentele bedenkingen bij de terugbetaling door het Riziv zoals die nu al geldt voor meisjes van 12 tot 15 jaar en de geplande uitbreiding van die terugbetaling voor meisjes tot 18 jaar.

Ten eerste had de overheid prioriteit moeten geven aan de organisatie van een systematische baarmoederhalskankerscreening met uitstrijkjes, omdat wetenschappelijk vast staat dat je hiermee meer levens kan redden dan met de vaccins. Bovendien ontstaat nu een vals gevoel van veiligheid bij wie gevaccineerd is, terwijl de vaccins maar bescherming bieden voor ongeveer 70% van de baarmoederhalskankers. De organisatie van een screening of bevolkingsonderzoek waarbij vrouwen tussen 25 en 64 jaar volgens de richtlijnen van de WHO regelmatig een uitstrijkje laten nemen, blijft dus absoluut noodzakelijk.

Ten tweede hebben we bedenkingen bij de hoge prijs die de producenten van de vaccins hebben kunnen bedingen. Die heeft zowel te maken met de marketing van de producenten als met het feit dat de Europese overheden in verdeelde slagorde hebben onderhandeld. Beter ware geweest dat de gemeenschappen in ons land (die bevoegd zijn voor vaccinaties), in overleg met de andere Europese lidstaten die een vaccinatiecampagne plannen, de producenten onder druk hadden gezet om een betere prijs te bedingen. Een prijs die meer in overeenstemming is met de waarde van de vaccins volgens de huidige stand van de wetenschap. Dat zou zowel voor de volksgezondheid als voor de overheidsmiddelen een goede zaak zijn geweest.

Dr. Erwin De Clerck
Hoofd preventie Vlaamse Liga tegen Kanker

Help mee

Doe een gift!