VLK dreigt naar Grondwettelijk Hof te stappen tegen nieuwe rookwetgeving

08 december 2009

De VLK dreigt ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen tegen de rookwetgeving die de Kamer deze week wil goedkeuren. De organisatie heeft al een raadsman onder de arm genomen. Ze is ervan overtuigd dat de wet het gelijkheidsbeginsel schendt, zowel voor het personeel als de klanten van verschillende soorten horecazaken.

De wetgever slaagt  er evenmin in het recht op gezondheid van een deel van zijn bevolking te garanderen. Daarom  overweegt de VLK de nietigverklaring te eisen. Voor haar is de enige aanvaardbare regelgeving een algemeen rookverbod in de horeca, dat ten laatste ingaat op 1 januari 2012.

De fractieleiders van de meerderheid kwamen vorige vrijdag overeen om een beperkt rookverbod in te voeren. Die zou het roken in eetcafés verbieden, maar niet in klassieke drankgelegenheden. Daarbij wordt de houdbaarheidsdatum van de eetwaren als een determinerende factor beschouwd. Het amendement van de Senaat, dat 1 januari 2012 toevoegde als ingangsdatum van een algemeen rookverbod, wordt niet behouden. De VLK vindt dat deze wet het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet schendt, zowel voor bezoekers als voor het personeel van horecazaken. De voorliggende wet hanteert immers het gezondheidsargument voor het invoeren van een rookverbod voor de bezoekers van eetcafés, maar niet voor de bezoekers van biercafés. Ook voor casinobezoekers telt het effect op hun gezondheid voor de wetgever niet: ook daar mag nog gerookt worden.

Voor de werknemers in deze sector is het nog dramatischer. Terwijl de wet alle andere werknemers met gelijkaardig werk het recht gunt op een gezonde werklucht, moeten het café- en casinopersoneel werken in vervuilde lucht: de fijnstofconcentratie ligt er twintig keer hoger dan het maximale jaargemiddelde van de Europese richtlijn. In België sterven kelners 3,2 keer vaker aan longkanker dan de hele mannelijke beroepsbevolking in hun leeftijdscategorie (onderzoek VUB). U vindt hier een beknopte samenvatting van de juridische argumentatie zoals opgesteld door de raadsman van de VLK (pdf).

Elke dag dat deze situatie blijft duren, is er een te veel.  Als de Kamer deze week geen algemeen rookverbod voor de horeca op korte termijn weet te garanderen in een wettekst, overweegt de VLK dan ook naar het Grondwettelijk hof te trekken. De volksgezondheid is te belangrijk om het hierbij te laten.

De VLK hoopt dat de Kamerleden alsnog tot het inzicht komen dat een algemeen rookverbod de enige aanvaardbare en juridisch correcte maatregel is. Een rookverbod vanaf 2012 zou ze kunnen aanvaarden als ‘minnelijke schikking’. Dat moet de overheid voldoende tijd geven om overgangsmaatregelen voor de horeca te treffen.

 

Help mee

Doe een gift!