VLK: ‘Kankerplan belangrijke stap vooruit, maar nog veel werk aan de winkel'

27 november 2012

Op 26 november organiseerde het Kankercentrum* een symposium over de evaluatie van het Nationaal Kankerplan (NKP), het meerjarenplan van minister Onkelinx uit 2008. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) presenteerde er samen met de Stichting tegen Kanker (STK) haar visie op het Kankerplan. De VLK is tevreden met de resultaten van het plan, maar er liggen tegelijkertijd nog heel wat uitdagingen om tot een optimaal preventiebeleid te komen en patiënten het recht op de beste zorg te garanderen.

Voor beide organisaties is het NKP een belangrijke stap vooruit voor de kankerbestrijding in België. Het plan zette kanker bovenaan op de politieke en maatschappelijke agenda en maakte een aanzienlijk budget vrij voor belangrijke noden (translationeel onderzoek, psychosociale zorg, versterking van het kankerregister, oprichting van het kankercentrum enz.).

Toch plaatsen de VLK en de STK een aantal kanttekeningen, onder andere inzake behandeling. Zo is het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) niet verplicht, waardoor o.a. patiënten met prostaatkanker, een hematologische kanker of een melanoom veel minder in een MOC besproken worden dan andere patiënten. En criteria voor de behandeling van zeldzame kankers laten nog altijd op zich wachten.

Inzake preventie liet het NKP de VLK en de STK vooral op het vlak van de bestrijding van tabak op hun honger. Roken is verantwoordelijk voor 30% van de sterfte door kanker. En toch bevat het NKP maar één actie en drie maatregelen inzake tabakspreventie. Volop inzetten op een strategie die jongeren van de sigaret kan houden zijn aangewezen.

Verder investeerde het NKP sterk in een betere psychosociale zorg. Zo werd er een langdurige consultatie ingevoerd voor de mededeling van de diagnose en er kwam hiervoor een betere vergoeding. Iets wat de VLK en de STK toejuichen. Er zou echter nog meer bekendheid gegeven moeten worden aan de maatregel.

Ook niet alle maatregelen voor een verbeterde terugbetaling hebben het gewenste resultaat. Een borstreconstructie met eigen weefsel is voor de patiënt nog altijd even duur. En voor een grote groep van kankerpatiënten is een betere financiële bescherming nodig. De VLK en de STK vragen dat er voor deze mensen een versterking komt van de maximumfactuur.

Ten slotte stelt zich de vraag of het NKP voldoende anticipeert op belangrijke evoluties die zich aandienen doordat het aantal mensen met kanker, vooral ouderen, toeneemt. De eerstelijnszorg, de thuiszorg, de nazorg, revalidatie en re-integratie en de palliatieve zorg staan daar voor grote uitdagingen.

Lees hier de evaluatie van het Kankerplan die de VLK samen met de Stichting tegen Kanker (STK) maakte (pdf).

* Het Kankercentrum is het overheidsinstituut dat voor ons land de opvolging, coördinatie en evaluatie van de strijd tegen kanker doet. Het bestaat sinds 2009.

 

Help mee

Doe een gift!