VLK onderschrijft eisen Childproof om verkeersverontreiniging terug te dringen

06 maart 2014

Childproof – een interdisciplinair forum van 6 wetenschappers en 15 maatschappelijke organisaties, waaronder de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) – vraagt de overheid om kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van verkeersverontreiniging. Wetenschappelijk onderzoek maakt immers duidelijk dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreining en de gevolgen hiervan hun leven lang meedragen.

 

Childproof vindt dat het dringend tijd is om werk te maken van de bescherming van de gezondheid van onze kinderen en beveelt een dubbele aanpak aan van deze ernstige gezondheidsproblematiek. Enerzijds eisen de organisaties en wetenschappers een structurele, brongerichte aanpak van de verkeersverontreiniging. De "verdieseling" van het Vlaamse wagenpark terugdringen, kan bijvoorbeeld al op korte termijn de luchtkwaliteit verbeteren.

Anderzijds zijn er criteria nodig voor een betere ruimtelijke ordening, waarbij wordt gezorgd voor voldoende afstand tussen voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en drukke verkeerswegen. Nieuwe scholen bijvoorbeeld zouden minstens 500 meter van drukke snelwegen moeten liggen.

Lees het volledige standpunt

Help mee

Doe een gift!