VLK onderschrijft manifest voor betere wetgeving over gevaarlijke chemische stoffen

22 december 2004

Omdat de Europese wetgeving over gevaarlijke chemische stoffen niet meer voldoet, werkt de Europese Commissie momenteel aan een ontwerp van nieuwe regelgeving. En om ervoor te zorgen dat het ontwerp niet nog meer afgezwakt wordt, overhandigden meer dan 50 Belgische organisaties een manifest voor een betere chemische regelgeving aan minister Tobback. Ook de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) tekende het manifest.

Dagelijks worden we geconfronteerd met chemische stoffen.  Heel gewone producten - zoals speelgoed, cosmetica, televisies, waspoeder, kleding en meubilair - bevatten tal van chemicaliën.  Sommige zijn giftig, dat weten we, maar over het grootste deel van de meer dan 100.000 chemische stoffen die op de markt zijn bestaat nauwelijks publieke informatie. Chemische stoffen vervuilen ons drinkwater, de voedselketen, de lucht, de bodem, het grondwater, het regenwater en de oceanen en tasten de gezondheid aan van mensen en dieren. 

Europa wil de bestaande regelgeving over chemische stoffen herzien omdat die tot nu toe ineffectief was. De Ministerraad en het Europees Parlement buigen zich over een ontwerp van een nieuw systeem, bekend onder de naam REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Dat systeem moet leiden tot
- meer informatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van chemicaliën
- specifieke maatregelen tegenover de schadelijkste stoffen
- meer verantwoordelijkheid bij de producent om veilige producten op de markt te brengen
- behoud en verbetering van de concurrentiepositie van de chemische industrie.
Het ontwerp van de Europese Commissie dat momenteel voorligt, is echter al flink afgezwakt. Onder impuls van Greenpeace, Friends of the Earth en het Europees Milieubureau overhandigden meer dan 50 Belgische organisaties een manifest voor een betere chemische regelgeving in Europa aan federaal minister van Leefmilieu Bruno Tobback. Ze vragen dat het ontwerp voor een nieuw chemicaliënbeleid (REACH) niet meer zou worden afgezwakt maar integendeel zou worden aangescherpt. De Vlaamse Liga tegen Kanker is een van die organisaties die het manifest ondertekenden.

De website www.chemicalreaction.org wil nog meer Europarlementsleden achter het project scharen. Iedereen kan via de site een brief sturen naar de Europarlementsleden en zo actief meehelpen om het succes van de campagne te vergroten. Momenteel hebben al 10 van de 24 Belgische Europarlementsleden beloofd om REACH te steunen.

Help mee

Doe een gift!