VLK: 'Ook kinderen hebben recht op een rookvrije leefomgeving'

18 september 2008

Op de 9de Dag tegen Kanker vraagt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) aandacht voor het recht van kinderen op een rookvrije omgeving. Uit een onderzoek blijkt dat in 32% van de Vlaamse gezinnen met kinderen wordt gerookt, in twee op de drie van deze gezinnen gebeurt dat zelfs in het bijzijn van de kinderen.

Elke dag zitten naar schatting 116.000 kinderen in de sigarettenrook van hun ouders. Voor de VLK kan dit niet: ook kinderen hebben recht op een gezonde, rookvrije omgeving. De VLK roept de overheid op maatregelen te treffen om dit recht te garanderen.

Werknemers hebben sinds 1 januari 2006 recht op een rookvrije werkplek. Sinds vorig jaar kunnen ook restaurantbezoekers van een rookvrije maaltijd genieten. En sinds 1 september geldt er ook een totaal rookverbod in de school.

Hoewel rokers altijd een minderheid vormden, stelden zij tot voor kort overal de wet. Niet-rokers moesten genoegen nemen met het zogenaamde 'hoffelijkheidsprincipe', waarbij beide partijen verzocht werd voor elkaar 'respect' op te brengen. Met als gevolg dat veel mensen buiten hun wil gewoon verder werden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

Niemand betwist nog de schadelijke gevolgen van gedwongen meeroken. Meeroken maakt in ons land meer doden dan het verkeer. Het is dan ook legitiem om niet-rokers tegen tabaksrook te beschermen. Dit is niet alleen een medische kwestie, een gezonde leefomgeving is ook een fundamenteel recht. Het wettelijke rookverbod in publieke ruimtes onderschrijft dit recht en stelt de grote meerderheid van niet-rokers formeel in het gelijk. Voor de wetgever en de samenleving is vandaag niet-roken de regel, roken de uitzondering. Dit uitgangspunt is juist en ook rechtvaardig.

Maar deze lijn wordt nog niet altijd en overal consequent doorgetrokken. In cafés mag nog steeds worden gerookt. Al groeit het maatschappelijke en politieke draagvlak om ook hier een rookverbod in te stellen.

Een volledig rookvrije publieke ruimte is echter niet het einde van het verhaal. In heel wat huisgezinnen in Vlaanderen wordt gerookt en roken baby’s en kinderen mee. Dat blijkt uit een onderzoek dat de VLK speciaal voor deze Dag tegen Kanker liet uitvoeren. Uit een peiling van TNS-Media bij een representatieve groep Vlamingen blijkt dat in 32% van de Vlaamse gezinnen wordt gerookt. 65% van deze gezinnen geeft toe dat dit gebeurt in het bijzijn van de kinderen. Elke dag zitten naar schatting 116.000 kinderen in Vlaanderen in de tabaksrook van hun ouders.

Volwassenen kunnen hiertegen nog enig weerwerk bieden, maar voor kinderen is dit veel moeilijker. Zelfs als ze oud genoeg zijn om het gevaar van gedwongen meeroken in te zien en voor hun gezondheid op te komen, maakt de ouder-kindrelatie het voor hen haast onmogelijk om iets aan hun lot te veranderen. Kinderen zijn immers tot hun 16de bij wet 'onmondig' en verplicht om onder het ouderlijk dak te blijven wonen. Voor de vrijwaring van hun rechten zijn ze geheel op hun ouders aangewezen.

Voor de VLK kan het niet dat ouders roken in het bijzijn van hun kinderen. Het is niet alleen schadelijk voor hun gezondheid, kinderen van rokende ouders lopen ook twee maal meer risico om later ook zelf roker te worden. Ze delen dus twee keer in de klappen.

De Vlaamse Liga tegen Kanker vindt dat ook kinderen recht hebben op een gezonde rookvrije leefomgeving. Omwille van hun kwetsbare positie vraagt de VLK dat de overheid alle nodige maatregelen treft om dit recht maximaal te garanderen. Er is niet alleen nood aan initiatieven die ouders sensibiliseren om te stoppen met roken en niet meer te roken in het bijzijn van kinderen. De overheid moet ook maatregelen nemen zodat de blootstelling van kinderen aan tabaksrook in het gezin op dezelfde wijze behandeld wordt als de verwaarlozing of mishandeling van kinderen.

Daarnaast vraagt de VLK dat de overheid eindelijk voldoende middelen vrijmaakt voor tabakspreventie. Het instrument daartoe, een federaal tabaksfonds dat gevoed wordt met inkomsten uit taksen op tabak, bestaat al geruime tijd, maar raakt niet uit de startblokken. De VLK roept de federale overheid en de gemeenschappen op om de handen in elkaar slaan en de impasse rond het tabaksfonds te doorbreken, zodat de gemeenschappen eindelijk over voldoende middelen kunnen beschikken om een ernstig rookstopbeleid te voeren.

De overheid heeft vandaag eindelijk aandacht voor de schadelijke gevolgen van gedwongen meeroken en treedt ook op voor werknemers en restaurantbezoekers. Maar er komt nauwelijks iemand op voor het recht op een rookvrije leefomgeving voor kinderen. Daarom plaatst de VLK dit thema vandaag op de politieke agenda en neemt ze ook initiatieven om hierover een breed maatschappelijk debat op gang te brengen. Op maandag 22 september lanceert ze hiervoor een mediacampagne. De campagne wil het probleem onder de aandacht brengen en roept de samenleving op om het voor de kinderen op te nemen door rokende ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen

 

Help mee

Doe een gift!