VLK over rookverbod in bijzijn van kinderen: 'Gooi het kind niet met het badwater weg'

23 maart 2008

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is tevreden met het debat over roken in  afgesloten ruimtes in het bijzijn van kinderen.  Ze vindt het wel opmerkelijk dat het kind zelf er niet in voorkomt.

'Blijkbaar is er vandaag geen draagvlak voor om het voor de kinderen op te nemen. Enkel de rechten van de roker lijken aan de orde. Men gooit hier het kind met het badwater weg. Het recht op gezondheid van kinderen primeert toch nog op het recht om te mogen roken? Wat rokers zichzelf aandoen, is in principe hun zaak. Maar als ze hun kinderen dwingen om mee te roken, wordt het een zaak van de gemeenschap,'  vindt dr. Erwin De Clerck van de VLK. De VLK lanceerde het idee voor een ‘rookverbod’ in het bijzijn van kinderen vorig najaar. Ze dringt ook aan eerst werk te maken van het rookverbod in café’s.

Campagne roken in het gezin
Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker 2008 trok de VLK het debat over gedwongen meeroken door kinderen op gang. Een spraakmakende campagne  met onder meer een televisiespot, stelde het probleem aan de kaak.

Feit is dat het huidige anti-rookbeleid niet-rokers in bijna alle omstandigheden – uitgezonderd de horeca – een rookvrije omgeving garandeert. De werkplek, openbare gebouwen, het openbaar vervoer, scholen, restaurants.. Overal is niet-roken stilaan de norm. Wie wil roken, zoekt de buitenlucht op zodat niemand gedwongen wordt om giftige stoffen in te ademen. Zo hoort het ook.

116.000 kinderen in de rook
Kinderen van rokende ouders staan vandaag nog in de kou. Want in 65 procent van de gezinnen waar gerookt wordt, rookt een ouder in het bijzijn van de kinderen. Volgens het onderzoek dat in opdracht van de VLK werd uitgevoerd, betekent dit dat in Vlaanderen elke dag  naar schatting 116.000 kinderen in de sigarettenrook van hun ouders zitten. De overheid weet dat dit gebeurt, weet dat het schadelijk is en heeft de mogelijkheid om er iets aan te doen. Dan moet ze volgens de VLK ook iets doen. Of een verbod de juiste maatregel is, laat de VLK in het midden. De overheid heeft in elk geval voldoende instrumenten in handen, gaande van sensibilisering, doorgedreven preventieacties tot wetgevend werk.  

Dat ouders roken in het bijzijn van hun kinderen is niet alleen erg ongezond. Het is ook een bijzonder slecht voorbeeld. Kinderen krijgen de slechte gewoonten bij wijze van spreken met de paplepel ingegeven. En de grootste tragedie is dat kinderen in het gezin totaal onmachtig zijn om te ontsnappen aan de rook. Een volwassene kan een roker wijzen op de negatieve effecten van zijn gedrag, vragen om de sigaret te doven of desnoods de rookruimte verlaten. Een kind heeft dit gezag niet. Kinderen worden als het ware gegijzeld in de rook.

Gezonde leefomgeving is basisrecht
Voor de VLK is het recht op een gezonde, rookvrije leefomgeving een basisrecht. Ze hoopt dat het voorstel aanleiding is om een actieve preventiecampagne te starten,  en roept elke partij op om er hun schouders mee onder te zetten, in het belang van de gezondheid van kinderen.
De VLK wil daarenboven dat eindelijk werk gemaakt wordt van het rookverbod in café’s. Een verbod op roken in het gezin is immers maar een deel van de oplossing. Zolang roken op café toegelaten is, zullen kinderen en jongeren het aanzien als een normaal, en dus te imiteren gedrag. Een essentiële preventieve maatregel is en blijft voor de VLK dus een algemeen rookverbod in de horeca. Zodat in geen enkele setting roken nog als een aanvaardbaar gedrag wordt beschouwd.

Help mee

Doe een gift!