VLK: "Rookverbod zal jaarlijks 1000 mensenlevens redden"

30 juni 2011

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is erg tevreden over het algemeen rookverbod dat morgen van kracht wordt in de horeca. "We boeken hiermee een enorme gezondheidswinst. Op korte termijn zal het rookverbod op publieke plaatsen jaarlijks 1000 sterfgevallen door hartinfarcten vermijden. Op lange termijn zal deze maatregel ook het aantal longkankers gevoelig terugdringen. Bovendien zal het rookverbod veel jongeren van de sigaret houden", zegt de Liga.

De VLK trok begin 2010 naar het Grondwettelijk Hof om de uitzonderingen op het rookverbod, die voorzien waren in de wet van december 2009, aan te vechten. Volgens die wet zou het algemeen verbod uiterlijk pas ingaan op 1 juli 2014. Maar het Grondwettelijk Hof gaf de VLK op 15 maart 2011 gelijk. "Vanaf morgen zullen het personeel en de bezoekers van cafés eindelijk beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van gedwongen meeroken", zegt dr. Erwin De Clerck, diensthoofd preventie van de VLK.

Met de vervroegde invoering is er dus een winst van drie jaar. Op korte termijn zal de gezondheidswinst zich vooral uiten in minder sterfgevallen door hartaanvallen. Een Schotse studie1 onderzocht het aantal hartaanvallen voor en na de invoering van het rookverbod in openbare gebouwen in Schotland. De onderzoekers telden het aantal hartaanvallen in de tien maanden voor en na het verbod. Ze stelden een daling vast met 17 procent. Bij gelijkaardige studies elders in het buitenland werd zelfs een daling van het aantal hartaanvallen met gemiddeld 19 procent vastgesteld. Op basis van het Schotse onderzoek en de Belgische sterftecijfers berekende de VLK dat in ons land jaarlijks 1000 sterfgevallen door hartinfarcten worden uitgelokt door blootstelling aan tabaksrook op publieke plaatsen. In Schotland werd een rookverbod in de horeca en alle andere openbare gebouwen in een keer van kracht. In ons land is het rookverbod meer gefaseerd ingevoerd. Maar in elk geval zullen de verschillende rookverbodbepalingen samen - waarvan het rookverbod in cafés het sluitstuk vormt - in ons land jaarlijks 1000 sterfgevallen door hartinfarcten vermijden.

De VLK wijst daarnaast op de langetermijneffecten van het rookverbod dat morgen algemeen wordt. Uit onderzoek blijkt dat er in landen waar een rookverbod geldt in cafés en dancings, veel minder jongeren verslaafd raken aan tabak.   "In België zal deze maatregel jaarlijks naar schatting 11.760 jongeren van de tabaksverslaving redden", zegt Erwin De Clerck. "De horeca is bovendien de enige sector waar werknemers vandaag nog geen recht hebben op een rookvrije werkplek. En dat heeft dramatische gevolgen. Kelners sterven in België 3,2 keer vaker aan longkanker dan andere werknemers van hun leeftijd."

De VLK is dan ook blij dat door de veralgemening van het rookverbod het recht op een rookvrije omgeving nu ook voor horecapersoneel en cafébezoekers gegarandeerd zal zijn. Erwin De Clerck: "Al te vaak wordt vergeten dat het aantal niet-rokers in België drie keer zo groot is als het aantal rokers. Deze 'silent majority' zal vanaf morgen eindelijk in een rookvrije omgeving kunnen genieten van zijn drankje." Het totale rookverbod geeft de horeca bovendien de kans om op termijn een nieuwe en veel grotere markt van niet-rokers aan te spreken.

                                                                                                                    

1 Pell JP, Haw S, Cobbe S, Newby DE, Pell AC, Fischbacher C, McConnachie A, Pringle S, Murdoch D, Dunn F, Oldroyd K, Macintyre P, O'Rourke B, Borland W. Smoke-free legislation and hospitalizations for acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2008;359:482-91

 

Help mee

Doe een gift!