VLK vraagt de overheid ongeboren leven tegen sigarettenrook te beschermen

16 september 2004

Elk jaar roken 10.000 foetussen gedwongen mee

Naar aanleiding van de vijfde Dag tegen Kanker pleitte de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vandaag voor een betere bescherming van het ongeboren leven tegen sigarettenrook. De Vlaamse Liga legde haar actiepunten voor aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en het Gezin, Inge Vervotte, en federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rudy Demotte.

18% van de zwangere vrouwen rookt. Dat betekent dat in Vlaanderen elk jaar 10.000 foetussen gedwongen meeroken (1). Als de moeder tijdens de zwangerschap rookt, rookt de foetus sowieso mee. Met alle gevolgen vandien. Baby"s van rokende moeders hebben een lager geboortegewicht en lopen het risico vroeger geboren te worden. Ook het risico op wiegendood stijgt. Bij rokende moeders is het risico op een miskraam anderhalf tot drie keer groter. En ook de rokende vaders gaan niet vrijuit. Ook al rookt de zwangere vrouw niet, de giftige stoffen van de omgevingsrook kunnen via de placenta toch kankerverwekkend zijn voor de foetus. Bovendien hebben kinderen van rokende ouders meer kans op hart- en vaatziekten en kanker, waaronder leukemie en hersentumoren. Daarom wil de Vlaamse Liga het ongeboren leven beter beschermen tegen sigarettenrook en heeft ze een actieplan klaar om rokende ouders hierin te ondersteunen.

Voor de VLK mag niemand buiten zijn wil blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen. De VLK vraagt dat de overheid dit recht ook wettelijk garandeert. Het ontwerp-Koninklijk Besluit dat iedere werknemer tegen begin 2006 een rookvrije werkplek moet garanderen, is een belangrijke stap in de goede richting. Maar wetten of koninklijke besluiten kunnen nooit het ongeboren leven in de moederschoot of kinderen thuis tegen sigarettenrook beschermen. Toch is het de verantwoordelijkheid van de overheid om zeker deze meest kwetsbare groepen in onze samenleving tegen kankerverwekkende stoffen te beschermen.

Daarom vraagt de VLK dat de overheid een absolute prioriteit maakt van rookstopbegeleiding voor vrouwen en mannen met een kinderwens, voor zwangere vrouwen en hun partners en voor jonge ouders. De Vlaamse Liga roept de overheid op nu meteen al werk te maken van een rookstopprogramma specifiek voor zwangere vrouwen en hun partners. Dat is een effectief, haalbaar en betaalbaar project en een eerste stap om het ongeboren leven tegen tabaksrook te beschermen. In een tweede fase moet dit programma uitgebreid worden naar koppels met een kinderwens en jonge ouders. Zo"n programma zal niet alleen de gezondheid van heel wat baby"s en kinderen ten goede komen. De vermindering van het aantal ziektegevallen bij kinderen bespaart ook geld.

Meer concreet vraagt de Vlaamse Liga aan Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en het Gezin Inge Vervotte dat ze een werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende beroepssectoren (huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen, pediaters, Kind en Gezin, rookstopbegeleiders, maar ook psychologen, kinesisten, apothekers en mutualiteiten)  samenstelt die de hele organisatie van het programma op poten zet. Er moeten erkenningsvoorwaarden en opleidingen voorzien worden voor kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding en er moet vorming  komen voor zorgverstrekkers die rokende zwangere vrouwen en partners identificeren, adviseren en motiveren om te stoppen met roken. Daarnaast moet er voldoende geld vrijgemaakt worden voor de sensibilisatie van de doelgroep, de communicatie met alle betrokken partijen en het brede publiek.

Om succesvol te zijn moet het rookstopprogramma voor zwangere vrouwen en hun partner gratis zijn. Daarom vraagt de VLK aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte een terugbetalingsmechanisme uit te werken zodat kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding en eventuele ondersteunende medicatie voor de zwangere vrouw en haar partner kosteloos zijn. Daarnaast vraagt de VLK eveneens dat de zorgverstrekkers die tijd investeren in advies, begeleiding en doorverwijzing van zwangere vrouwen en hun partners, hiervoor ook vergoed worden.

Dr. Vic Anciaux
Voorzitter VLK

(1) Noot: er zijn geen exacte cijfers beschikbaar van het aantal zwangere vrouwen in België. Maar de geboortecijfers zijn wel een goed referentiepunt. In 2002 werden er volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek 111.225 kinderen geboren in België. In 2003 telde het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie 60.406 geboortes in Vlaanderen. Rekening houdend met het aantal tweelingen en drielingen in 2003, betekent dit dat er dat jaar 59.251 vrouwen in Vlaanderen een kind ter wereld hebben gebracht. Als we ervan uitgaan dat 18% van deze vrouwen is blijven roken tijdens de zwangerschap, ging het in Vlaanderen in 2003 om 10.665 vrouwen (en in België in 2002 verhoudingsgewijs om 19.637 vrouwen).

 

Help mee

Doe een gift!