VLK waarschuwt voor nadelige gevolgen van prostaatkankerscreening

14 november 2012

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept op tot voorzichtigheid wat betreft PSA-tests, de meest gebruikte vorm van screening voor prostaatkanker. Deze screening is in de actualiteit door Movember, een internationale actie die mannen oproept hun snor te laten groeien om aandacht te vragen voor onderzoek naar prostaatkanker en vroege detectie te promoten. Een sympathieke en goedbedoelde actie, maar helaas niet zonder gevaar.

 

Wetenschappelijk gezien is screening voor prostaatkanker zeer controversieel. Onder meer het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg stelt dat er geen bewijs is voor het nut van prostaatkankerscreening. In tegenstelling met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (borstkankerscreening) beveelt de overheid een veralgemeende PSA-test voor mannen zonder symptomen (prostaatkankerscreening) dan ook niet aan. De test wordt sinds augustus ook niet meer terugbetaald.

Met een PSA-test kan je prostaatkanker vroegtijdig opsporen lang voor de eerste symptomen opduiken. Als je een agressieve tumor ontdekt voor die is uitgezaaid, red je vermoedelijk het leven van die patiënt. Maar jammer genoeg kan je in een vroeg stadium meestal niet voorspellen of het om een agressieve, snelgroeiende tumor gaat. Doorgaans gaat het om een zeer langzaam groeiende tumor waar de man nooit last van zou hebben en waarvoor ingrijpen dus niet hoeft. Door vanaf een bepaalde leeftijd bij alle mannen prostaatkanker op te sporen, zouden dus een aantal mensenlevens worden gered, maar zouden ook zeer veel mannen onnodig een erg belastende kankerdiagnose krijgen en zeer ingrijpende behandelingen ondergaan, met mogelijk impotentie en incontinentie tot gevolg.

De VLK pleit dan ook voor het informeren van mannen over de voor- en nadelen van een PSA-test alvorens deze af te nemen. Volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker is de inzet van beslissingshulpen met evenwichtige informatie aangewezen om de communicatie hierover tussen arts en patiënt te bevorderen en tot een gedeelde besluitvorming te komen. Een ongenuanceerde campagne, zoals Movember er een is, moet dan ook afgekeurd worden, al juicht de VLK wel toe dat er fondsen vrijkomen voor onderzoek naar prostaatkanker.

Help mee

Doe een gift!