VLK: ‘Wie weer aan de slag wil na kanker heeft recht op aangepast werk’

01 juli 2013

VLK legt beleidsvoorstellen rond werkhervatting na kanker voor aan minister van Werk Monica De Coninck

Opnieuw kunnen gaan werken na kanker is voor veel ex-kankerpatiënten erg belangrijk, maar dat loopt vaak niet van een leien dakje. Na hun kankerbehandeling begint vaak een nieuw gevecht, om werk dit keer. Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) kan dit niet. Kankerpatiënten hebben recht op een vlotte werkhervatting en op de ondersteuning die dit mogelijk maakt. Om dit te realiseren overhandigt de VLK vandaag een aantal beleidsvoorstellen aan minister van Werk Monica De Coninck. Het recht op aangepast werk is daarbij de meest opvallende maatregel.
 

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker in september 2012 deed de Vlaamse Liga tegen Kanker tijdens de campagne ‘Werken na Kanker’ een oproep om problemen met werkhervatting na kanker te melden. Er kwamen meer dan 350 getuigenissen binnen. Deze getuigenissen bevestigden het belang van werkhervatting voor veel kankerpatiënten en de moeilijkheden waarmee heel wat mensen die weer aan de slag willen, geconfronteerd worden. Bovendien blijkt uit een onderzoek van de professoren arbeidsrecht Frank Hendrickx en Nathalie Betsch (KU Leuven) dat er nog verschillende juridische barrières zijn die een vlotte werkhervatting in de weg staan.

Deze problematiek zal in de komende jaren sterk aan belang winnen. De Vlaming zal in de toekomst langer moeten werken, waardoor meer mensen tijdens hun beroepsloopbaan met kanker of een ernstige ziekte geconfronteerd zullen worden. Ook de behandeling van kanker verbetert, waardoor werkhervatting na kanker of een ernstige ziekte steeds vaker zal voorkomen.

De VLK heeft daarom een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd. Deze worden vandaag door VLK-voorzitter professor Jean-Jacques Cassiman overhandigd aan minister van Werk Monica De Coninck.

Zo vraagt de VLK het recht op aangepast werk voor wie terugkeert na ziekte. Werkgevers zouden verplicht moeten worden een andere organisatie van het werk te regelen of aanpassingen aan het takenpakket of de werkpost door te voeren. Het werk zou aangepast worden aan de beperkingen die het gevolg zijn van de behandeling (zoals vermoeidheid, een stoma, een dikke arm …). Volgens heel wat getuigenissen loopt het hier vaak fout. Zo ook bij Chris Moeneclaey (57), die eind 2009 kanker kreeg aan het strottenhoofd. ‘Ik werkte toen al zeventien jaar als kwaliteitscontroleur in een metaalbedrijf. Na mijn behandeling mocht ik van mijn arts niet meer in een stoffige omgeving werken. Maar mijn werkgever weigerde om me op een andere plek in het bedrijf in te zetten of me een andere functie te geven.’ Op dit moment is er geen eenduidig juridisch antwoord op de vraag of een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op ander of aangepast werk.

De VLK bezocht de afgelopen weken de sociale partners (VBO, Unizo, Voka, ACV, ABVV en ACLVB) en vroeg hen mee werk te maken van een vlottere werkhervatting. Zij onderschrijven het belang van een vlottere werkhervatting en tonen ook een grote bereidheid om hieraan mee te werken.

Lees hier het rapport met alle beleidsvoorstellen.

Help mee

Doe een gift!