Werelddag zonder Tabak: Eis Nationale Coalitie tegen Tabak voor substantiële verhoging tabaksaccijnzen

31 mei 2014

Op 31 mei is het 'Werelddag zonder Tabak'. Het thema van de werelddag is taxatie. In België kende de verkoop van roltabak in 2013 een recordhoogte. Een gerolde sigaret is in ons land tot vier maal goedkoper dan een gewone sigaret. Daardoor schakelden de laatste jaren rokers vaker over naar roltabak, ook jonge rokers. In 2013 waren er 850.000 rokers van roltabak tegenover 500.000 in 2012. Roltabak is ook zeer schadelijk voor de gezondheid, maar toch minder gereglementeerd dan gewone sigaretten.

 

De leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak, waaronder de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), en een 20-tal andere organisaties vragen daarom drie zaken aan de Belgische overheid:

  • Een substantiële verhoging van de specifieke accijnzen op sigaretten en tabak waardoor het aantal rokers zal dalen.
  • De verplichte vermelding van waarschuwingsfoto's en het nummer van Tabakstop op de verpakkingen van roltabak vanaf begin 2015.
  • Het besteden van een deel van de meeropbrengst van de accijnsverhoging voor het gratis beschikbaar maken van rookstopondersteuning voor de meest kwetsbare groepen rokers.

Lees hier het volledige persbericht van de Nationale Coalitie tegen Tabak

 

Help mee

Doe een gift!