Werelddag Zonder Tabak: naar een totaal verbod op tabaksreclame

31 mei 2013

De Nationale Coalitie tegen Tabak – waarvan ook de Vlaamse Liga tegen Kanker deel uitmaakt – lanceert ter gelegenheid van de Werelddag Zonder Tabak op 31 mei een campagne om tabaksreclame te verbieden op plaatsen waar sigaretten worden verkocht. Thema van de werelddag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, is het verbod op reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducenten.

In België is reclame voor tabakswaren sinds 1 januari 1999 verboden, maar dit verbod geldt niet voor reclame op de verkoopplaats. Zo is reclame aan de voorgevel of binnen in tabaks- en krantenwinkels die tabaksproducten verkopen, nog steeds toegelaten. Hierdoor worden nieuwe rokers aangetrokken. Nochtans heeft ons land op 1 november 2005 de Kaderconventie ter Bestrijding van het Tabaksgebruik geratificeerd. Die verbiedt onder andere elke vorm van tabaksreclame. België komt zijn internationale verplichtingen dus niet na.

De Nationale Coalitie tegen Tabak, die bestaat uit twaalf organisaties actief op het vlak van tabakspreventie, vraagt de regering dan ook tabaksreclame op de verkoopplaats te verbieden, tabaksproducten op die verkoopplaats niet langer zichtbaar te tonen en het aantal verkooppunten te beperken door de verkoop van tabak enkel toe te laten in dagblad- en tabakswinkels.
Met een website, een filmpje (hieronder) en Boomerangkaarten (de gratis postkaarten die in culturele centra, restaurants, cafés, cinema enz. te vinden zijn) met als slogan ‘Ceci n'est pas un caramel' wordt aandacht gevraagd voor deze campagne. Meer informatie op www.vergisjeniet.be.

 

Help mee

Doe een gift!