Zorg voor gezonde lucht!

16 december 2015

In België sterven jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Vandaag kan de EU dat veranderen. De 28 ministers van Leefmilieu komen samen in Brussel om de nationale uitstootrichtlijnen te herzien. Op die manier kan de Europese luchtkwaliteit verbeterd worden. Onder meer Kom op tegen Kanker eist bindende doelstellingen voor 2025. 

'Maak onze lucht schoner!', eist Childproof, een werkgroep voor de veiligheid en gezondheid van kinderen waar Kom op tegen Kanker deel van uitmaakt, in een brief aan de Europese ministers van Leefmilieu. De werkgroep uit zijn eis niet toevallig vandaag. In Brussel komen de 28 Europese ministers van Leefmilieu op 16 december samen om de nationale uitstootrichtlijnen aan te passen. Op die manier kunnen ze de Europese luchtkwaliteit verbeteren.

Luchtvervuiling is het grootste milieuprobleem voor de volksgezondheid in Europa. Zelfs binnenlucht is tegenwoordig op sommige plaatsen zo vervuild dat ze de aanbevolen normen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijdt. Luchtvervuiling draagt bij aan ernstige ziektes zoals hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen en kanker. Uit cijfers van het Europees Milieuagentschap blijkt dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Luchtvervuiling treft de ongeboren foetus in zijn volle ontwikkeling en dat is onaanvaardbaar. Het veroorzaakt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verminderde groei, een laag geboortegewicht, vroegtijdige geboortes of zelfs abortus.  

België telt 1.000.000 astmapatiënten waarvan 300.000 kinderen. Het rapport 'Environment and human health' van het Europees Milieuagentschap stelt dat het al duidelijk was dat luchtvervuiling astmatische symptomen bij astmapatiënten kan verergeren. Recent onderzoek geeft aan dat kinderen door verkeersvervuiling zelfs astma kunnen ontwikkelen. 

Help mee

Doe een gift!