Nieuws

"Verbijsterend dat het Europees Parlement autoconstructeurs toelaat om de uitstootnormen van stikstofoxiden met 110% te overschrijden." Zo reageren Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit ontgoocheld. Andermaal trekt de autolobby aan het langste eind en krijgt de Europese burger zwarte rook.

Lees verder

Kom op tegen Kanker maakte in het Casino-Kursaal van Oostende de netto opbrengst van 23.606.622 euro voor de campagne 2014-2015 bekend. 2.000 actievoerders woonden dit dankmoment bij, waar een optreden van Bart Peeters de avond afsloot

Lees verder

De Pet op tegen Kanker is zondag bijna tot 'hype van het jaar' verkozen op het Gala van de Gouden K's, dat door Ketnet georganiseerd werd.

Lees verder

Uit een representatieve steekproef van het onderzoeksbureau Ipsos, uitgevoerd in het najaar van 2015 bij 1.056 Belgen, blijkt dat de angst om kanker te krijgen wel heel groot is bij de Belgische bevolking.

62% van de Belgen schat de kans hoog tot heel hoog in om ooit persoonlijk met kanker te worden geconfronteerd.
 

Lees verder

Kom op tegen Kanker start 2016 met een stevig voornemen om kinderen uit de tabaksrook te houden en lanceert de  sensibiliseringscampagne 'Binnen roken is nooit oké'.  Lees meer.

Lees verder

Minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen die kanker (gehad) hebben en hun naaste omgeving: daar gaan we ook in 2016 voor. U ook? Houd dan zeker deze data in het oog.

Lees verder

In België sterven jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Vandaag kan de EU dat veranderen. De 28 ministers van Leefmilieu komen samen in Brussel om de nationale uitstootrichtlijnen te herzien. Op die manier kan de Europese luchtkwaliteit verbeterd worden. Onder meer Kom op tegen Kanker eist bindende doelstellingen voor 2025. 

Lees verder

Bianca Cox, onderzoekster aan de Universiteit Hasselt, is dit weekend in de prijzen gevallen met haar onderzoek naar de gevolgen van het rookverbod op de volksgezondheid. De onderzoekster sleepte de prijs dr. Luc Broeckaert in de wacht, ter waarde van 5.000 euro. Haar onderzoek toont aan dat jaarlijks gemiddeld 400 mensen minder gestorven zijn aan een hartinfarct sinds het rookverbod op de werkvloer ingevoerd werd. Haar onderzoek werd gefinancierd door Kom op tegen Kanker.

Lees verder

Werkhervatting na kanker is een belangrijk thema voor Kom op tegen Kanker. Het pleit bij de overheid voor een betere ondersteuning van de werknemer bij werkhervatting en steunt ook projecten die de begeleiding van de werknemer willen verbeteren.

Lees verder

Op vrijdag 4 december werden de ingezamelde gelden van ‘Kortemark komt op tegen Kanker 2014-2015’ overgemaakt aan Kom op tegen Kanker.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!