Nieuws

68.000 kinderen in Vlaanderen zitten thuis dagelijks in tabaksrook. Dat blijkt uit een enquête van TNS Media in opdracht van Kom op tegen Kanker. Dit houdt enorme gezondheidsrisico's in. Positief is wel dat het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit in zeven jaar tijd bijna is gehalveerd. Al groeit de sociale kloof op dit vlak.

Het onderzoek dat TNS Media uitvoerde in opdracht van Kom op tegen Kanker toont aan dat 68.000 kinderen (jonger dan 15 jaar) dagelijks thuis in de rook zitten. Dat zorgt voor duidelijk aantoonbare gezondheidsrisico’s.

Lees verder

Het maximum aantal inschrijvingen voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker is bereikt.
Aan de vierdaagse fietstocht die van 14 tot en met 17 mei door Vlaanderen trekt, zullen maar liefst 600 teams deelnemen. Dit is een absoluut record in de zesjarige geschiedenis van het evenement.

Lees verder

Vandaag is tijdens een persconferentie de campagne ‘Iedereen tegen Kanker’ voorgesteld. Kom op tegen Kanker en de VRT slaan opnieuw de handen in mekaar in de strijd tegen kanker.
 

Lees verder

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is kanker de druppel die de emmer doet overlopen en hen in de armoede doet belanden. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker, dat patiënten met financiële problemen steun biedt. De organisatie vindt dit ontoelaatbaar en eist hogere socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen en lagere plafonds voor de remgelden.

Lees verder

Kom op tegen Kanker schreef samen met de Stichting tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondsheidspromotie en Ziektepreventie een opiniestuk over de tabakstaksen. Zeker in het kader van een tax shift kan een verhoging van de taksen heel wat positieve effecten hebben. Het opiniestuk verscheen op 19 februari in De Standaard.

Lees verder

Kom op tegen Kanker publiceert het eerste jaarverslag van zijn Kankermeldpunt, opgestart in september 2013. In iets meer dan een jaar ontving het meldpunt 1442 meldingen van problemen waarmee (ex-)patiënten in de zorg en bij hun re-integratie geconfronteerd worden. Hieruit blijkt dat patiënten graag bereid zijn hun ervaringen te delen om bij te dragen tot structurele verbeteringen in de zorg.

Lees verder

De campagne van Kom op tegen Kanker, in samenwerking met de VRT, zal dit jaar een toepasselijk campagnelied krijgen: 'Iedereen is van de wereld', van de Nederlandse band The Scene. Frontman Thé Lau kreeg vorig jaar te horen dat zijn keelkanker niet meer te behandelen is. Toen hij van Kom op tegen Kanker de vraag kreeg om een van zijn bekendste nummers te lenen voor de campagne, zegde hij meteen toe.

Lees verder

Kom op tegen Kanker kondigt de lancering aan van Allesoverkanker.be, een neutrale kankerinformatiesite die alle mogelijke informatie over kanker bundelt, net als praktische informatie over waar kankerpatiënten terechtkunnen.

Lees verder

Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publlieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we het best omgaan met hormoonverstorende stoffen. Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen iedereen op de enquête in te vullen en zo een sterk signaal te sturen naar de Europese Commissie en in het belang van het milieu en de volksgezondheid NEE te zeggen tegen hormoonverstorende chemische stoffen.

Lees verder

Vanaf vandaag krijgen ex-kankerpatiënten dankzij een nieuwe wettelijke regeling een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. Kom op tegen Kanker, dat al jaren een gegarandeerde toegang vraagt tot een basispakket van verzekeringen, juicht dit toe, maar dringt aan op een grondige evaluatie. Verzekeraars zijn immers nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden. Via het Kankermeldpunt wil Kom op tegen Kanker alvast een goed zicht krijgen op overblijvende knelpunten.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!