Nieuws

De regering verhoogt de prijs van een pakje sigaretten met 70 eurocent tegen 2018. Goed nieuws, dachten we. Helaas. De maatregel zou 342 miljoen euro moeten opbrengen, maar de regering schat de opbrengst op 225 miljoen euro. Ze schenkt dus 117 miljoen euro aan de sigarettenindustrie.  Een slechter scenario voor onze volksgezondheid hadden we ons moeilijk kunnen inbeelden.
Lees het opiniestuk van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie: Taxshift, de tabakslobby wint met brio.

 

Lees verder

Minister Maggie De Block plant een hervorming van de ziekenhuiszorg en de ziekenhuisfinanciering. Kom op tegen Kanker vindt dat prima maar betreurt dat de afronding pas voorzien is voor 2025.

Lees verder

In Kortemark vond het voorbije weekend de tiende editie van de Toogmarathon plaats. Die liep van zaterdag 15u tot zondag 15u en was de afsluiter van twee jaar actie voeren voor Kom op tegen Kanker. Gedurende twee jaar waren er allerlei initiatieven, zowel van particulieren als van verenigingen en scholen: een kipfestijn, een carwash, een kunstveiling ...
Samen goed voor 117.000 euro! Proficiat Kortemark!

Lees verder

Kom op tegen Kanker is diepbedroefd door het heengaan van Thé Lau. De organisatie had een nauwe band met hem: eerder dit jaar gaf hij zijn toestemming om ‘Iedereen is van de wereld’ als campagnelied voor Iedereen tegen Kanker te gebruiken.

Lees verder

Op zaterdag 20 juni, de langste dag van het jaar, vond op de Oude Markt van Leuven de elfde editie plaats van het Grootste Openlucht Kapsalon. Van 14u tot 22u gaven een dertigtal kappers uit Leuven, Brabant en omstreken het beste van zichzelf.

Lees verder

Kom op tegen Kanker zet mee de schouders onder het initiatief van Rondpunt* en OVK* om het omstandigheidsverlof na het overlijden van een dierbare uit te breiden met een omstandigheidskrediet van zeven dagen. 

Lees verder

Kankerpatiënten en hun familieleden weten uit ervaring wat het betekent als plots de hemel op hun hoofd valt. Als toekomstdromen en -plannen op de helling komen te staan door een ingrijpende, ongeplande gebeurtenis. Die uit het leven gegrepen ervaringen wil Kom op tegen Kanker bundelen in een boek met concrete adviesscenario’s.

Lees verder

Op 5 juni 2015 hielden de Antwerpse advocaten een boksgala in het Antwerpse Vlinderpaleis. Tijdens dat gala werd de opbrengst van de benefietactie “Raise The Bar” bekendgemaakt. Bij die actie schonken de advocaten de opbrengst van een dag werken aan Kom op tegen Kanker.

Lees verder

Kom op tegen Kanker vindt het een goede zaak dat ziekenhuizen op www.zorgkwaliteit.be de resultaten van een aantal kwaliteitsindicatoren publiceren. Patiënten hebben immers recht op kwaliteitsvolle zorg en dat betekent ook dat ze weten waar ze die zorg kunnen krijgen. Toch mag dit slechts een eerste stap zijn.
Zo moeten ziekenhuizen die nog geen kwaliteitsindicatoren meten of die hun resultaten nog niet publiek bekend maken, dit zo snel mogelijk doen. En er moeten ook indicatoren ontwikkeld en gepubliceerd worden voor de diagnose en behandeling van andere kankertypes dan borstkanker. 

Lees verder

Een alleenstaande kankerpatiënt heeft in de loop van zijn ziekteproces vaak extra nood aan ondersteuning in de thuisomgeving.
UZ Leuven, SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en Kom op tegen Kanker onderzoeken samen deze noden. Zij willen in het arrondissement Leuven het bestaande zorgaanbod op een structurele manier op elkaar afstemmen zodat de kankerpatiënt beroep kan doen op een gecoördineerd zorgaanbod dat maximaal afgestemd is op zijn behoeften en dat van zijn mantelzorger(s). 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!