Nieuws

Kom op tegen Kanker is diepbedroefd door het heengaan van Thé Lau. De organisatie had een nauwe band met hem: eerder dit jaar gaf hij zijn toestemming om ‘Iedereen is van de wereld’ als campagnelied voor Iedereen tegen Kanker te gebruiken.

Lees verder

Op zaterdag 20 juni, de langste dag van het jaar, vond op de Oude Markt van Leuven de elfde editie plaats van het Grootste Openlucht Kapsalon. Van 14u tot 22u gaven een dertigtal kappers uit Leuven, Brabant en omstreken het beste van zichzelf.

Lees verder

Kom op tegen Kanker zet mee de schouders onder het initiatief van Rondpunt* en OVK* om het omstandigheidsverlof na het overlijden van een dierbare uit te breiden met een omstandigheidskrediet van zeven dagen. 

Lees verder

Kankerpatiënten en hun familieleden weten uit ervaring wat het betekent als plots de hemel op hun hoofd valt. Als toekomstdromen en -plannen op de helling komen te staan door een ingrijpende, ongeplande gebeurtenis. Die uit het leven gegrepen ervaringen wil Kom op tegen Kanker bundelen in een boek met concrete adviesscenario’s.

Lees verder

Op 5 juni 2015 hielden de Antwerpse advocaten een boksgala in het Antwerpse Vlinderpaleis. Tijdens dat gala werd de opbrengst van de benefietactie “Raise The Bar” bekendgemaakt. Bij die actie schonken de advocaten de opbrengst van een dag werken aan Kom op tegen Kanker.

Lees verder

Kom op tegen Kanker vindt het een goede zaak dat ziekenhuizen op www.zorgkwaliteit.be de resultaten van een aantal kwaliteitsindicatoren publiceren. Patiënten hebben immers recht op kwaliteitsvolle zorg en dat betekent ook dat ze weten waar ze die zorg kunnen krijgen. Toch mag dit slechts een eerste stap zijn.
Zo moeten ziekenhuizen die nog geen kwaliteitsindicatoren meten of die hun resultaten nog niet publiek bekend maken, dit zo snel mogelijk doen. En er moeten ook indicatoren ontwikkeld en gepubliceerd worden voor de diagnose en behandeling van andere kankertypes dan borstkanker. 

Lees verder

Een alleenstaande kankerpatiënt heeft in de loop van zijn ziekteproces vaak extra nood aan ondersteuning in de thuisomgeving.
UZ Leuven, SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en Kom op tegen Kanker onderzoeken samen deze noden. Zij willen in het arrondissement Leuven het bestaande zorgaanbod op een structurele manier op elkaar afstemmen zodat de kankerpatiënt beroep kan doen op een gecoördineerd zorgaanbod dat maximaal afgestemd is op zijn behoeften en dat van zijn mantelzorger(s). 

Lees verder

Kom op tegen Kanker steunt de oproep aan minster De Block van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)  en de wetenschappelijke verenigingen van pancreasspecialisten. Zij willen dringend overleggen over de organisatie van de zorg voor pancreaskanker. In België zijn er te veel ziekenhuizen die mensen met pancreaskanker chirurgisch behandelen. De meeste ziekenhuizen voeren te weinig ingrepen uit om een goede behandelingskwaliteit te garanderen.
Dat blijkt uit de cijfers die het IMA vandaag publiceert.

Lees verder

Naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op zondag 31 mei vragen de leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak, waaronder Kom op tegen Kanker, om eindelijk werk te maken van de strijd tegen roken. Tot dusver deed de federale regering immers niets om het gebruik van tabak te ontmoedigen en ze schiet vooral tekort in de bescherming van jongeren. Een samenhangend beleid om tabaksgebruik te ontmoedigen, ontbreekt.

Lees verder

Kom op tegen Kanker publiceert vandaag zijn JAARVERSLAG 2014. De organisatie kende de voorbije jaren een erg boeiend veranderingstraject en vierde in 2014 zijn 25-jarig bestaan. Dat ging gepaard met festiviteiten, maar resulteerde ook in een bundeling van alle activiteiten onder de noemer Kom op tegen Kanker.
Over die veranderingen en de activiteiten van Kom op tegen Kanker in 2014 vindt u alle details in het jaarverslag.

 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!